Ragnaros - the Firelord

  Ragnaros    Hero    Assassin   

Príbeh

V úplných počiatkoch zrodu sveta Azerothu sa po jeho povrchu pohybovali elementálovia. Rovnováha síl medzi nimi bola ale narušená a elementálovia tak súperili medzi sebou v ustavičnom chaose. Najmocnejší z nich boli štyria páni elementov, ktorý vládli najväčšou mocou.

Jedným z nich bol Ragnaros - pán ohňa.

 

Ragnaros mal nesmiernu záľubu v brutalite, ktorou drvil svojich nepriateľov. Všade tam, kade tiahol prerážali vulkány zemskú kôru a chŕlili prúdy ohňa a skazy. Pán ohňa netúžil po ničom inom než zoškvareniu hôr na uhoľ, vysušeniu vôd a presýteniu vzuchu iskrami a popolom. Hrôzu budila aj jeho mocná zbraň - ohnivé kladivo Sulfuras, Hand of Ragnaros. Ragnaros tak vládol tou najničivejšou silou a všetci ostatní elementáli sa ho buď báli alebo ním pohŕdali.

 

Ragnarosovu vládu ukončili až mocní strážcovia Tyr a Odyn, ktorý ho porazili a následne na dlhé veky uväznili. Oslobodil ho až rozzúrený trpaslík Thaurissam (po tom ako prišiel vo Vojne Troch Kladív o svoju ženu Modgud).

 

Po dlhých bojoch s hrdinmi Azerothu bol Ragnaros nakoniec zabitý vo svojom domove vo Firelands.

Vlastnosti 

Assassin
Melee
HP: 2185
HP Regen: 4.55 (+? za level)
Energy: 500
Energy Regen: ?
Attack Damage: 171 (+? za level)
Attack Speed: 0.83

Ability

Trait

Molten Core

(D) Molten Core
Ragnaros splynie so spojeneckou alebo zničenou budovou (Fort alebo Keep) a nahradí ju svojou silnejšou "Molten Core" formou, ktorá mu dočasne dáva nové ability a má 3996 (+4% za level) bodov života. Vyprší po uplynutí 18 sekúnd (možné prerušiť aj skôr). Ragnaros sa vráti do svojej pôvodnej formy po spotrebovaní všetkých bodov života z Molten Core.

Cooldown: 120 sekúnd

Molten Core ability

Swing

(Q) Molten Swing
Ragnaros švihne kladivom vo vyznačenom oblúku a udelí mierne poškodenie a omráčenie (Stun) na 1 sekundu všetkým nepriateľom, ktorých zasiahne. Ne-hrdinským jednotkám (Minions a Mercenaries) udeľuje o 25% väčšie poškodenie.
Cooldown: 6 sekúnd

Shower

(W) Meteor Shower
Ragnaros povolá 3 meteority, ktoré dopadajú postupne za sebou do vyznačenej cieľovej oblasti. Každý meteorit udelí mierne poškodenie a spomalí pohyb zasiahnutého nepriateľa o 25% po dobu 2 sekúnd. Ne-hrdinským jednotkám (Minions a Mercenaries) udeľuje o 25% väčšie poškodenie.
Cooldown: 2.5 sekundy

Rune

(E) Explosive Rune
Ragnaros vytvorí runu, ktorá po uplynutí 1.5 sekundy exploduje a udelí poškodenie všetkým nepriateľom (až na budovy) vo vyznačenej kruhovej oblasti. Ne-hrdinským jednotkám (Minions a Mercenaries) udeľuje o 25% väčšie poškodenie.
Cooldown: 4 sekundy

Základné ability

Sulfuras

(Q) Empower Sulfuras
Ragnarosov nasledujúci základný útok je okamžitý (instant) a udeľuje 191 (+4% za level) poškodenia (Ability damage) v cieľovej oblasti. Empower Sulfuras lieči Ragnarosa za 20% poškodenia, ktoré kladivom spôsobil. Liečenie je dvojnásobné ak bolo poškodenie spôsobené nepriateľskému hrdinovi.
Cooldown: 4 sekundy          Cena: 25 Mana
Sulfuras

Meteor

(W) Living Meteor
Ragnaros povolá meteorit, ktorý na mieste dopadu udelí 72 (+4% za level) poškodenia. Meteorit sa kotúľa ďalej po určenej trase a udeľuje 300 (+4% za level) poškodenia po dobu 1.75 sekúnd.
Cooldown: 12 sekúnd        Cena: 60 Mana
Meteor

Blast wave Lava maaaan

(E) Blast Wave
Zapáli Ragnarosa alebo spojenca a zvýši rýchlosť jeho pohybu o 25% po dobu 1.5 sekundy. Následne po uplynutí 1.5 sekundy exploduje a udeľuje 104 (+4% za level) poškodenia nepriateľom v blízkosti.
Cooldown: 10 sekúnd     Cena: 50 Mana
Lava man

Heroic ability

Lava wave

(R) Lava Wave
Ragnaros vyvolá vlnu lávy zo spojeneckého Core, ktorá putuje po označenej línií/ceste (lane) na mape a udeľuje 240 (+4% za level) poškodenia nepriateľom (až na budovy) a okamžite zabíja všetky nepriateľské Minion jednotky. Poškodenie je navýšené o 100% proti hrdinom.

Cooldown: 120 sekúnd      Cena: 80 Mana

Lava wave

Sulfuras stong

(R) Sulfuras Smash
Ragnaros hodí do vyznačenej oblasti svoj Sulfuras, ktorý po uplynutí 0.75 sekúnd dopadne na zem a udelí 198 (+4% za level) poškodenia. Nepriatelia uprostred oblasti obdržia 594 (+4% za level) poškodenia a omráčenie (Stun) po dobu 0.5 sekúnd.
Cooldown: 80 sekúnd          Cena: 75 Mana
Sulfuras stong

Talenty

1

Sulfuras Hungers (Q)

!Quest: Zakaždým keď Ragnaros zabije nepriateľskú Minion jednotku pomocou Empower Sulfuras sa poškodenie zvýši o 1 bod. Maximum zvýšenia poškodenia je 30 bodov.

!Odmena: Po zabití 30 Minion jednotiek sa poškodenie Empower Sulfuras zvýši o ďalších 90 bodov.

Shifting Meteor (W)
!Quest: Ragnaros musí zasiahnuť hrdinov 75 krát pomocou Living Meteor ability.

!Odmena: Po zasiahnutí 75 hrdinov pomocou Living Meteor sa trvanie meteoritu predĺži na 2.25 sekúnd a abilita môže byť znovu aktivovaná aby zmenila dráhu už vyvolaného meteoritu.

Engulfing Flame (E)
Cooldown Blast Wave je znížený o 2 sekundy a jeho dosah zväčšený o 15%.

4

Fire Ward (W)
Pokiaľ meteorit zasiahne nepriateľského hrdinu dostane Ragnaros 1 Spell Block bod, ktorý zníži poškodenie nasledujúcej ability použitej proti Ragnarosovi o 50%. Maximum uschovávania sú 2 Spell Block body.

Slow Burn (E)
Blast Wave spomaľuje zasiahnutých hrdinov o 40% po dobu 2 sekúnd.

Catching Fire (Active)
!Quest: Zbieraním Regeneration Globe si Ragnaros zvyšuje svoju regeneráciu bodov života o 1.25 za sekundu. Maximum je 22.5 za sekundu.

!Odmena: Po získaní 15 Regeneration Globes môže Ragnaros aktivovať Catching Fire a získať tak 25 Armor po dobu 3 sekúnd, čím zníži obdržané poškodenie o 25%.

7

Hand of Ragnaros (Q)
Pokiaľ Empower Sulfuras zasiahne minimálne 2 nepriateľských hrdinov, obnoví Ragnarosovi 10 Mana a Cooldown sa zníži o 2 sekundy.

Molten Power (W)
Každý zásah do hrdinu pomocou Living Meteor zvýši  poškodenenie ďalšieho nasledujúceho Living Meteor o 15%. Maximum nárastu je 75%.

Superheated (E)
Ak použije Ragnaros Blast Wave sám na seba, zvýši to poškodenie, ktoré udelí nepriateľom o 100%.

10

Lava Wave (R)
Ragnaros vyvolá vlnu lávy zo spojeneckého Core, ktorá putuje po označenej línií/ceste (lane) na mape a udeľuje 240 (+4% za level) poškodenia nepriateľom (až na budovy) a okamžite zabíja všetky nepriateľké Minion jednotky. Poškodenie je navýšené o 100% proti hrdinom.

Sulfuras Smash (R)
Ragnaros hodí do vyznačenej oblasti svoje kladivo, ktoré po uplynutí 0.75 sekúnd dopadne na zem a udelí 198 (+4% za level) poškodenia. Nepriatelia uprostred oblasti obdržia 594 (+4% za level) poškodenia a omráčenie (Stun) po dobu 0.5 sekúnd.

13

Cauterized Wounds (E)
Empower Sulfuras lieči Ragnarosa navyše o ďalších 40% z poškodenia, ktoré udelil súperovi (pomocou Empower Sulfuras) po dobu 2 sekúnd.

Tempered Flam (W)
Ak Blast Wave zasiahne a poškodí nepriateľského hrdinu, získa Ragnaros na 3 sekundy štít (Shield), ktorý zodpovedá 100% poškodenia, ktoré pomocou Blast Wave udelil.

Resilient Flame (Passive)
Ak je Ragnaros zastiahnutý omračovacím (Stun) efektom, získa 40 Armor a poškodeine, ktoré obdrží je znížené o 50%

Cooldown: 15 sekúnd

16

Giant Scorcher (Q)
Empower Sulfuras poškodzuje (spaľuje) nepriateľov za 6% z ich maximálneho počtu životov po dobu 3 sekúnd. Toto bonusové poškodenie ale Ragnarosa nelieči.

Meteor Bomb (W)
Living Meteor na konci svojej trasy vybuchne a udelí 229 (+4% za level) poškodenia všetkým nepriateľom na blízku.

Blast Echo (E)
Po tom ako Blast Wave vybuchne, sa vyčaruje ďalšia nová Blast Wave na Ragrarosovi. Pri použití sa druhá Blast Wave vytvára iba raz.

20

Lava Surge (R)
Lava Wave získa ďalší náboj (je možné ju použiť dvakrát s oddeleným cooldownom) a jej cooldown sa zníži o 10 sekúnd.

Flames of Sulfuron (R)
Sulfuras Smash spomaľuje nepriateľov o 50% po dobu 2 sekúnd. Nepriatelia v strede zásahu dostávajú omráčenie (Stun) navýšený o 0.5 sekundy. 

Heroic Difficulty (D)
Ragnarosov počet životov a poškodenie, ktoré spôsobuje ak je v Molten Core forme je zvýšené o 25%. Cooldown Molten Core je zároveň znížený o 50 sekúnd.

Submerge (Active)
Aktiváciou sa Ragneros umiestni do stázy (Stasis), získa tak nezraniteľnosť (Invulnerability)  a lieči si 624 (+4% za level) bodov života po dobu 3 sekúnd. Ragnaros sa nemôže počas stázy pohybovať ani používať ability.

Cooldown: 90 sekúnd.

Skiny

Základný skin

Čoby pán všetkého ohňa na Azerothe, Ragnaros netúži po ničom inom ako spáliť celý svet na popol. Pred mnohými vekmi bol vyhnaný do Firelands odkiaľ sa jeho hnev presunul do Nexu, kde opäť nemá iný zámer než zuhoľniť všetko a všetkých.

Všespaľujúci Ragnaros

Žeravý Ragnaros

Sulfuron

Ragnaros má svojú plnú moc iba vtedy ak sa nachádza v planúcich sieňach Sulfuron Keep. Vyzbrojený brnením z pradávnych mocných kovov si však môže túto nesmiernu moc nosiť všade so sebou.

Pekelný Sulfuron

Plamenný Sulfuron

Lil' Ragnaros (Maličký Ragnaros)

TY BLÁZON! ČO SOM TI POVEDAL O TOM PRISKOROM VYVOLÁVANÍ? NEZNÁŠAM BYŤ ROZTOMILÝ!

Žeravý maličký Ragnaros

Jantárový maličký Ragnaros

("Nemám rád tento skin, pretože Ragnaros nie je pre srandu" - Anonym)

 


Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet