What Does the Hero Say? (Illidan) #9

Devátý týden s sebou přináší chladnokrevného zabijáka démonů. Jeho profese ho však vehnala do záhuby ve chvíli, kdy se v jednoho z démonů proměnil. Titulován mnoha jmény jako Pán Outlandu, Zrádce, Vládce Nagů nebo Vládce stínů, Illidan v sobě mísí neuhasitelnou lačnost po démonické krvi, nenávist a touhu pomáhat svým milovaným. Byl odsouzen k životu ve vyhnanství a nakonec v Illidanovi nezbylo nic, jen spalující nenávist, kterou dokázala jen částečně přehlušit láska k Tyrande.

Illidan (namluvený Liamem O’Brianem)

Liam se přímo vyžívá v postavách, které jsou alespoň napůl šílené nebo ze kterých se vyklubají zlí géniové. Proto není divu, že v Narutovi (jehož je jedním ze spisovatelů, co vytvářejí anglickou adaptaci seriálu) obsadil roli Gaary, v Castelvanii: Curse of Darkness zase ztvárnil roli Isaaca, ve Final Fantasy IV postavu Kaina a v posledním Batmanovi z Arkham série se objevil jako Adam Brewer. Fanoušci Darksiders ho znají jako War, v Devil May Cry 4 ztvárnil postavu Jeho Jasnosti Sancta, z Dragon Age ho zase můžete znát jako mága Nialla. Nemůžeme opomenout ani League of Legends, kde namluvil Yasua. Objevil se také v Call of Duty, Castelvanii, Resident Evil, Final Fantasy, Silent Hill, World of Warcraft, WildStar a mnoha, mnoha dalších hrách.

 

 

Launch:

„My hatred is unending!“ – Moje nenávist je nekonečná!

Při kliknutí:

„I grow impatient.“ – Začínám být netrpělivý.

„Who dares address me?“ – Kdo se opovažuje mě oslovit?

„I’m blind, not deaf.“ – Jsem slepý, ne hluchý.

„(text message/cell vibration sounds) Hold on. Darkness just texted me.“ – (zvuk zprávy/vibrace telefonu) Vydrž. Právě mi napsal Darkness.

 • Že by se Darkness konečně trefil do telefonního čísla a našel správného demon huntera?
 • O Darkness jsme se bavili už při Valle. Jak zmínili naši čtenáři, Illidan s ním měl nějaké pletky už ve Warcraftu 3. V Heroes je řada hrdinů, kteří na Darkness taky odkazují.

„Does anyone else miss chaos damage?“ – Chybí chaos poškození ještě někomu dalšímu?

 • Reference je ke starému Warcraftu, kdy některé mocné jednotky disponovaly chaos poškozením, které nemělo žádnou redukci a prošlo veškerým armourem. Ve WoW touto unikátní skupinou magie disponují warloci od Mists of Pandaria (5.0.4.)

„No, I did not just see that. Or anything else for that matter.“ – Ne, neviděl jsem to. A když je o tom řeč, vlastně ani cokoliv dalšího.

 • Pán má problémy s očima? Doporučíme nějaké brýle? 

„Remember when wings, hooves, and horns were strange for Warcraft? Ahh, the good old days.“ – Pamatujete si, kdy byly křídla, kopyta a rohy ve Warcraftu divné? Aaa, staré dobré časy.

 • Je pravda, že ve Warcraftu má křídla, rohy a kopyta poslední dobou snad všechno. A že by se Illidan tak trochu utápěl v nostalgii?

„Alas, poor Gul’dan… I… never knew him at all, actually.“ – Běda, chudák Gul’dan… Já… ho vlastně vůbec neznal.

 • Ale jeho lebku znáš až moc dobře, tomu říkám intimní blízkost.
 • Reference je zde k Shakespearovu Hamletu: „Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio.“ (Běda, chudák Yorick! Znal jsem ho, Horatio.) A nutno podotknout, že Illidan v mnoha ohledech Hamleta připomíná (hlavně asi kvůli té lebce).

SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ

„What did you mean Blizzard added monks before demon hunters? Monks aren’t even a real hero class!“ – Co tím chceš říct, že Blizzard přidal monky před demon huntery? Monci přece ani nejsou opravdová hero class!

 • Byli jsme tak hluší, ne slepí! Blizzard nám podsouval reference k novému datadisku už od samotné alphy Heroes of the Storm!

„You know, for ten thousand years old Tyrande still looks pretty good. At least that’s what they tell me.“ – Víte, na to, že je Tyrande deset tisíc let vypadá pořád docela dobře. Alespoň to mi tvrdí.

„Ugh, my brother is such a tree hugger.“ – Ugh, můj bratr tak rád objímá stromy.

 • Bratr Illidana (vlastně jeho dvojče) je samozřejmě Malfurion.

„Is Maiev behind me? She’s totally behind me, isn’t she?“ – Nestojí za mnou Maiev? Ona tam určitě stojí, že jo?

 • Maiev je snad jediný… ehm… člověk, kterého se Illidan kdy bál. Maiev byla strážkyní Illidanova vězení a jeho útěk (ke kterému mu dopomohla Tyrande) byl pro ni asi největší osobní potupou. Dala si tedy za cíl, že Illidana polapí za každou cenu a z Maiev se tak stala jakási anti-hrdinka. Tyrande kvůli ní málem zemřela, tudíž Maiev upadla u Malfuriona v nemilost.

All right, I’m ready. All I need is someone to point me to the piñata.“ – Fajn, jsem připravený. Už jen potřebuji, aby mě někdo nasměroval k té piñátě.

 • Pro ty, co neví, o co jde – Piñáty jsou figurky naplněné sladkostmi (bonbóny) zavěšené na strom, do kterých narozeninoví oslavenci mlátí, aby z nich bonbóny vypadly. „Mlátiči“ mají vždy zavázané oči. Piñáty většinou mají podobu jakéhosi koně nebo lamy.

„I hate to admit it but you were… uh… kind of prepared.“ – Nerad to přiznávám, ale ty jsi… um, byl/a tak nějak připravený/á.

 • Jistě všichni Illidanovu hlášku: „You are not prepared!“ znáte. Říkal ji také v úvodním cinematicu pro The Burning Crusade datadisk. A vzhledem k tomu, že tam Illidan také umírá, musí post mortem přiznat, že jste prostě tak nějak připravení byli. (Ale jen ti, kdo to hráli, samozřejmě!)

„Ugh, this terrain is hell on my feet! These dogs are going to be barking in the morning!“ – Au, tenhle terén je pro moje nohy peklo. Zítra mě budou pěkně bolet haksny!“

 • „These dogs are barking“ je starý idiom pocházející z jihu USA a neznamená nic jiného než: „bolí mě nohy.“

 

Vydání rozkazu pro přesun:

 

 

„Evil draws close.“ – Zlo se přibližuje.

 

„I feel only hatred.“ – Cítím pouze nenávist.

„I alone must act!“ – Jen já musím jednat!

„Easily.“ – Snadno.

„At last!“ – Konečně!

„Is that all?“ – Je to všechno?

„Let’s move out.“ – Pohyb./Honem.

„Hardly a challenge.“ – Výzva… těžko.

„Finally!“ – Konečně!

„Acceptable.“ – Přijatelné.

„Quickly!“ – Rychle!

Útok:

„Vengeance is mine!“ – Pomsta bude mou!*

„You will regret approaching me!“ – Budeš litovat, žes mě potkal.*

„Ahahahaa!“

 • Bez komentáře

„Die, fool!“ – Zemři, blázne!

„I claim your wretched life!“ – Beru si tvůj mizerný život!

„Taste the Blades of Azzinoth!“ – Ochutnej Azzinothovy čepele!

„This ends now!“ – Tohle teď skončí!

* jde o původní překlad v české lokalizaci pro Warcraft 3, rozhodl jsem se proto je ponechat, i když přesně nemusí odrážet to, co Illidan říká.

Výběr talentu:

„Perfection.“ – Dokonalost.

Pokud je vyléčen:

„Well done, healer!“ – Výborně, léčiteli!

„I deserve no less!“ – Nezasloužím si o nic míň!

Interakce s hrdiny obecně:

„Sooo, are you ready?“ – Taaak, jsi připraven/a?

„This should be child’s play.“ – Tohle bude dětsky snadné.*

„Let’s kill them quickly!“ – Zabijme je rychle!

„I have better things to do!“ – Mám lepší věci na práci!

„Pff, you!“ – Pff, ty!

„Pff, look who it is!“ – Pff, podívejme, kdo tu je!

„Are you ready for the hunt to begin?“ – Jsi připraven/a na začátek lovu?

„Just be glad I have no plans to kill you… yet.“ – Buď jen rád/a, že tě neplánuju zabít… zatím.

„Together we will annihilate these fools!“ – Společně ty blázny vyhladíme!

„Agreed.“ – Souhlasím.

„Child’s play.“ – Dětsky snadné.*

„Without question!“ – Bezpochyby!

„Always!“ – Vždycky.

„Let’s go already.“ – Pojďme už.

„What do you think?“ – Co myslíš?

* jde o původní překlad v české lokalizaci pro Warcraft 3, rozhodl jsem se proto je ponechat, i když přesně nemusí odrážet to, co Illidan říká.

Interakce se specifickými hrdiny:

 

Malfurion

 

 

„Shall we, brother?“ – Jdeme, bratře?

 

Malfurion: „Lead the way.“ – Veď mě.

Murky

„I have no time for children’s games.“ – Nemám čas na dětské hry.

Tyrande

„I have only ever fought for you, Tyrande!“ – Vždy jsem bojoval jen pro tebe, Tyrande!

Tyrande: „I have no time for your deceit, Illidan!“ – Nemám čas na tvoje lži, Illidane!

 • Chladná jako vždy.

 

Zabití hrdiny:

„Who next shall taste my blades?“ – Kdo další okusí moje čepele?

„This is too easy!“ – Tohle je až moc jednoduché!

„Burn with the flames of Azzinoth!“ – Hoř Azzinothovým plamenem!

„Pche, rebel!“

Zabití specifického hrdiny:

 

Arthas

 

 

„Today and forever, I am your better, Arthas!“ – Ode dneška až navždy jsem lepší, Arthasi!

 

 • Reference se váže k Warcraft III: Frozen Throne, kdy se Arthas vydává k Ledovému trůnu a Illidan ho jde zastavit. V zuřivém boji je Illidan nakonec Arthasem vážně zraněn.

Valla

„You would never have survived my training!“ – Nikdy bys nepřežila můj trénink!

Malfurion

„And so it ends, brother!“ – A tak to končí, bratře!

Tyrande

Tyrande, no! What have I done?“ – Tyrande, ne! Co jsem to udělal?

Další hlášky:

„Now I am complete!“ – Teď jsem úplný! (R – Metamorphosis)

„Feel the hatred of ten thousand years!“ – Pociť nenávist deseti tisíců let! (R – The Hunt)

„You are not prepared!“ - Nejsi připraven! (oboje Heroic ability)


Devátý díl je u konce, doufám, že se vám líbil. Tradičně mi můžete v komentářích nechat vaše nápady na vylepšení seriálu nebo tip na dalšího hrdinu, protože jinak to další týden bude skutečně mrazivé. Po tom neskutečném horku nás přijde zchladit Jaina!


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Illidan_quotations

https://www.youtube.com/watch?v=DdF6aogQiHo

https://www.youtube.com/watch?v=knKU2N7KgJg

http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/135-unique-hero-kill-voiceovers

https://en.wikipedia.org/wiki/Liam_O%27Brien

http://wowwiki.wikia.com/wiki/Illidan_Stormrage

https://en.wikipedia.org/wiki/Yorick

http://wow.gamepedia.com/Chaos_(spell_school)


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]

 

 

 

Naposledy upravil/a Fredrik 16.10.2016 v 19:00:39.

 

 


Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet