What Does the Hero Say? (Tychus) #12

Předem se chceme omluvit za náhlé přerušení seriálu, který si u našich čtenářů získal oblibu. Na dlouhou dobu se náš seriál odmlčel – bohužel redaktor, který seriál vymyslel a vedl, již není schopen věnovat tolik času na jeho tvorbu. Chtěla bych tedy poděkovat Glea'ar - emu za jeho nápad a úvodních 11. dílů seriálu. Také děkuji za předané informace, které pomohly k jeho obnovení, a zároveň chci požádat VÁS, čtenáře, o zpětnou vazbu. Do komentářů mi můžete kromě pozitivních či negativních dojmů připsat také, koho byste rádi viděli v dalších dílech. 

Takže směle do toho, jako prvního hrdinu pod svou taktovkou vám představuji Tycha!

Tychus Findlay je velmi zábavný hrdina. Co by o něm mohli tvrdit jeho kolegové ze hry Starcraft? Pro jedny je to chlápek v obleku, který by byl schopen prodat i vlastní matku, kdyby někdo nabídl správnou cenu. Pro jiné je to velmi profesionální a loajální voják, který je ochoten riskovat život pro své lidi. 

Jak jistě všichni víte, k Tychovi neodmyslitelně patřil doutník, který musel být (bohužel) odstraněn kvůli ratingu her (ESRB rating). Více o tom, proč o něj Tychus přišel, se dočtete ZDE.

 

Tychus J. Findlay (namluvený Neil Kaplanem)

Neil Kaplan se rozhodně neřadí mezi nováčky na poli dabingu animovaných postav, ať už filmových (Bleach série, Digimon: The movie, ...), seriálových (Power Rangers, Digimon, Naruto, Transformers,...) nebo herních (Middle-earth: Shadow of Mordor, Starcraft II: Wings of Liberty, Star Wars: The Old Republic, Naruto,...). Vyrostl v Kalifornii, zpočátku dělal komika a postupem času se dostal k dabingu video her. Za jeho nejznámější počin se počítá dabing Hawkmon ze série Digimon, avšak mezi nejoblíbenější patří jeho role tzv. "utility guy" v show The Mouse and the Monster, kde si zahrál několik postav.

 

 

 

 

Při nákupu:

Hell, it's about time. – Sakra, bylo na čase.

Při vybrání hrdiny:

„Hell, it's about damn time.“ – Sakra, už bylo zatraceně na čase.

Při kliknutí:

„I am a bad, bad man. “ – Jsem moc, moc špatný chlap.

„So, you gonna bark all day?" “ – Takže, ty budeš jako celý den štěkat?

„Stick your hand in the cage, and you just might lose it.“ – Strč ruku do klece a můžeš o ni přijít.

„Steppin’ all over my last nerve, kiddo. “ – To je poslední kapka, děcko.

„Yeah, I ain’t much of a team player. ‘specially when there’s cow-men, zombies and other weird crap like that involved. “ – Jo, nejsem zrovna týmový hráč. Hlavně, když je tu kravák, zombie a další divný svinstvo. 

 • kravák, neboli 'cow-men', je samozřejmě odkaz na postavu E.T.C.

„You know, they could at least let me out of this suit between matches. Startin’ to stink in here! Yuck! Smells like liverwurst and tobacco.“ – Víš, mohli mě pustit z toho obleku aspoň mezi zápasy. Začínám smrdět po jitrnicích a tabáku.

 • Více o Tychově obleku najdete přímo zde.

„They say odd objects attract gunfire...and that red team sure looks pretty odd to me. “ –  Říká se, že podivné cíle přitahují střelbu... mně teda ten červený tým přijde dost podivný.  

„Here’s how this is gonna work. I spray, you pray. “ – Uděláme to takhle. Já sprejuju, ty se modlíš. 

 • Spray and Pray je posměšný termín z angličtiny, který vyjadřuje palbu ze zbraní bez cílení na nepřítele. Dost často je možné 'Spray and Pray' vidět ve filmech, kdy postava prostě pálí všude kolem sebe a doufá, že někoho zasáhne. Zároveň je 'Spray and Pray' odkazem na jinou hlášku - 'Friendly fire'.

„It’s like they always say – you can’t fix stupid. “ – Je to, jak se říká – nemůžeš opravit hloupost.

„Friendly fire… ain’t. “ – Friendly fire ... ne.

 • Tychus popírá 'Friendly fire', nicméně, tato hláška má být odkazem na Murphyho zákony schválnosti. 'Friendly fire' je jistě obecně známý termín - jde o situaci, kdy někdo zasáhne, nebo opětovně střílí zbraní do přátelského hráče/postavy. To se také může přihodit, pokud používáme taktiku 'Spray and Pray' (zmíněna výše).   

„You ever been inside a barracks? Let’s just say there’s a reason most marines would rather die than go back in there. “ – Už jsi byl uvnitř kasáren? Řekněme, že je důvod, proč by většina mariňáků raději zemřela než aby se tam vrátila. 

„(snoring) "I love you mama...(snoring) Mama...(grunting) Hey, didn’t anyone ever tell you to let sleeping dogs lie?! “ – (chrápání) Miluji Tě, mami... (chrápání) Mami... (chrápání) Hej! To ti nikdo nikdy neřekl, abys nechal spící psy ležet?

„So what’s the deal with this Nexus place? We just fight each other forever? “ – Tak jaká je vlastně domluva s Nexem? To budeme prostě bojovat mezi sebou do nekonečna?

Infested skin:

„My life...for the Swarm! “ – Můj život, za roj!

„Your command? “ – Tvůj příkaz?

„Whaaat...? “ – Cooo...?

„Feeling a little off my game today. “ – Dnes se cítím trošku mimo hru. 

„(coughing, hacking) Got the black lung...do I even have lungs? “ – (suchý kašel) Mám zápal plic.. mám já vůbec plíce?

„Hard to remember...last thing that went through my mind was Jim Raynor's bullet! “ – Těžko vzpomínat... poslední věc, co mi prošla myslí byla Raynorova kulka!

 • Odkaz na důvěrného přítele, Jima Raynora, který očividně Tycha střelil do hlavy, ještě před infikováním.

„(groans) Tentacles...everywhere! “ – (sténá) Chapadla.. všude!

„Anyone else's insides feel a little...explodey? “ – Ještě někdo se cítí trochu... výbušně?

 • Toto je odkaz na fakt, že infikovaná terranská (lidská) jednotka ve Starcraftu, kromě toho že ztratila schopnost sama myslet, dost často vybuchovala - páchala sebevražedný atentát. 

„I wanted to come back, but not like this! “ –  Chtěl jsem se vrátit zpět, ale ne takto. 

„Hope she was worth it, Jimmy... “ – Doufám, že za to stála Jimmy...

 • Tady Tychus mluví o vztahu Jima Raynora k Sarah Kerrigan, více o tom najdete zde.

„C'mere and give ol' Tychus a kiss... (disgusting sucking sounds) 'scuse me, sugar... “ – Pojď ke mně, dej starýmu Tychovi pusinku.. (nechutné, sací zvuky) odpust cukříku..

„I wonder...which of these orifices do I smoke out of? (blows smoke from a cigar, chuckles) All of them! “ – Zajímalo by mě, kterým z těchto otvorů vyfukuju kouř pryč? (nasaje kouř z cigarety, smích) ..všemi!

„Can't feel my leg...or arm...or much of anything... “ – Necítím nohy.. ruce.. vlastně téměř nic.

„Wait, think I feel something movin'..." (groans) "Startin' to wish I didn't... “ – Počkej, myslím, že se tu někdo hýbe.. (sténá) Začínám si přát, abych si to nemyslel.

„So very tired...hard to think...“ – Tak unavený... těžké přemýšlet.

Vydání rozkazu pro přesun:

„Didn't hear no magic word. “ – Neslyšel jsem kouzelné slovíčko.

„Sure thing, armchair general. “ – Jasná věc, generále v křesle. 

„A man's gotta do what a man's gotta do. “ – Muž musí udělat to, co musí.

„Fine by me. “ – Za mě v pořádku. 

„Whatever it takes. “ – Cokoliv to bude stát.

 

Útok:

„Hit 'em hard! “ – Zasáhni je pořádně!

„Trigger finger's all itchy. “ – Svrbí mě prst na spoušti.

„Daddy like. “ – Jako taťka. 

„It's killin' time! “ – Čas zabíjet!

 

Pokud je vyléčen:

„I love this medic! “ – Miluju toho doktora. 

„Huh. Tickles. “ – Heh, to lechtá.

„Nice healing, chief. “ – Pěkné léčení, šéfe.

 

Interakce s hrdiny obecně:

„Ready to kick some ass?“ – Připraven nakopat pár zadků?

„Hope your ready to raise a ruckus or two.“ – Doufám, že jste připraveni na pořádnej randál (nebo dva).

„Look who it is (laugh) now this ought to be fun“ – Podívejme se, kdo to je (smích), teď to bude zábava.

„I can't believe I got stuck babysiting you.“ – Nemůžu uvěřit, že jsem se tu zasekl, abych ti dělal chůvu.

„These jerks are in for a world of pain. “ – Ti pitomci jsou ve světě bolesti.

„I can't believe it ether.“ – Taky tomu nemůžu uvěřit.

„Could do this all day. “ – Tohle bych mohl dělat celý den.

„Ehh, what? “ – Eh, cože?

Infested Tychus:

„Ready?“ – Připraven?

„You up for more of this?“ – Chceš toho víc?

 

Interakce se specifickými hrdiny:

Nova

„You up for this, sweetheart?“ – Jseš připravena, drahoušku?

„I never make promise, I don't intend to keep.“ – Nikdy nedávám sliby, které nejsem schopen dodržet.

Raynor

„Just like old times, eh partner?“ – Jako za starých časů, co parťáku?

„Glad to se you too, partner.“ – Taky tě rád vidím, parťáku.

Sgt. Hammer

„Well, if it ain't Bama the Hamma. They still let you drive that thing?“ – Teda, jestli tohle není Bama the Hamma. Pořád tě nechávají řídit tu věc?

 • Bama the Hamma má být zkomolení jména a přezdívky Sgt. Hammer. Ta se totiž celým jménem jmenuje Bama "the Hammer" Kowalski. 

Zagara

„Fighting alongside a zerg don't sit right with me.“ – Bojovat po boku zerga ke mně moc nejde.

Infested Tychus:

Zagara

„For the Swarm!“ – Za Roj!

 

 

 

Zabití hrdiny:

„I like you better dead. “ – Mám tě radši mrtvého.

„Don't stand in front of that end, kid.“ – Nestůj před tím koncem, dítě.

„Death sure does suit you. “ – Smrt ti rozhodně sluší. 

„Don't start none, won't be none.“ – Nic nezačínej, nic nebude. 

Infested Tychus:

„Join us! “ – Přidej se k nám.

„Death to enemies of the Swarm. “ – Smrt nepřátelům Roje!

 

Zabití specifického hrdiny:

Arthas

„Nice armor... Too bad it ain't worth squat“ – Pěkný brnko, škoda že mi to nestojí za to, abych se sehnul.

Cho'gall

„Two heads... no brains.“ – Dvě hlavy, žádný mozek.

Diablo

„Even the devil bleeds.“ – I ďábel krvácí.

Li Li

„Whoa, think I dozed off for a second there. Was that a panda?“ – Páni, myslím, že jsem na chvíli usnul. To byla panda?

Kerrigan

„Ain't no one to stop me this time...“ – Tentokrát mě nikdo nezastaví.

Raynor

„For the most wanted man in the sector, you ain't that hard to kill.“ – Na to, že jsi nejhledanější muž v okolí, není tak těžké tě zabít.

Thrall

„I am a lean, mean, green-killing machine. (laugh)“ – Jsem nabušenej stroj na zabíjení "zelenáčů". 

 • Myšleno barvou Thrallovy pleti. 

Tychus

„Just 'cuz you are handsome, don't mean you can fight like me. “ – Jen to, že jsi fešák, neznamená, že umíš bojovat jako já. 

Zagara

„I swear, these zerg keep getting stranger.“ – Přísahám, tihle zergové jsou čím dál tím podivnější.

 

Další hlášky:

„ Hell yeah. “  –  Sakra jo!

„ Smart move. “  –  Chytrý tah.

„ Let's spread a little mayhem! “  –  Pojďme tu rozšířit trošku chaosu!

„ Can't move, chief. “  –  Nemůžu se hýbat, šéfe.

 • Pokud se někde zasekne, je omráčen, atp.

„ My health is low. “  –  Mám málo životů.

 • Při nízkém stavu životů.

„ Was seeing red there... Thanks. “  –  Viděl jsem červeně. Díky.

 • Při vyléčení z mála životů.

„ Just what the doctor ordered. “  –  Jak předepsal doktor.

 • Při vyléčení z mála životů.

„ Man, I am glad you're around. “  –  Chlape, jsem rád, že jsi poblíž.

 • Při vyléčení z mála životů.

„ Almost outta mana, partner. “  –  Téměr bez many, parťáku.

 • Při nízkém stavu many.

„ (sigh) Short, but sweet. “  –  (povzdech) Krátké, ale fajn.

 • Po skončení Odin Heroic ability.

„ Miss ya already, baby. “  –  Už teď mi chybíš, bejby.

 • Po skončení Odin Heroic ability.

„ True love never lasts. “  –  Pravá láska nikdy nevydrží.

 • Po skončení Odin Heroic ability.

„ Where you been all my life? “  –  Kde jsi byl celý můj život?

 • Po použití Ultimate.

„ Don't have to tell me twice. “  –  Nemusíš mi to říkat dvakrát.

 • Po použití Ultimate.

„ Burn baby, burn! “  –  Hoř, bejby, hoř!

 • Po použití Ultimate.

 


Tychus byl pro mě taková zkouška ohněm. Nehledě na to, že vyhranit si čas na tolik poslechu a práce bylo obtížné, občas jsem si zoufala i co se různých termínů týče. Děkuji všem, kdo mi ve větší nebo menší míře pomohli. Uvítám jakékoliv připomínky - ať už na způsob tvorby, nebo na chyby. Upozorňuji, že hlášek je více, ale mojí snahou bylo zveřejnit ty, které jsou něčím alespoň trochu zajímavé (někde lze objevit samozřejmě i nezajímavé hlášky). Pokud byste chtěli vidět někoho konkrétního v příštím díle, posílejte komentáře nebo zprávu na náš Facebook. V pondělí 23.11. vybereme dalšího hrdinu. Prosím, mějte na paměti, že se seriál, kvůli časové náročnosti, stává na místo týdenního, čtrnáctidenním. 


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Tychus_quotations

https://www.youtube.com/watch?v=DdF6aogQiHo

https://www.youtube.com/watch?v=knKU2N7KgJg

https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Kaplan

http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/136-tychus-voiceover-strings

http://heroesofthestorm.gamepedia.com/Tychus

https://en.wikipedia.org/wiki/Friendly_fire

.https://en.wikipedia.org/wiki/Spray_and_pray

http://starcraft.wikia.com/wiki/Infested_terran


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. - Jaina] --- [Díl 11. - E.T.C.]

[Díl 12. - Tychus]

 


Naposledy upravil/a Tetrisek 18.11.2015 v 21:53:32.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

WitekCZ 12.12.2015 21:30

Axon
Tak kedy si budeme moct preictat dalsiu cast tohto perfekneho serialu? Ja by som napriklad chcel hlasky Johanny.
Kolegyně na tom pracuje
Šéfredaktor HeroesFan.cz

Axon 12.12.2015 19:51

Tak kedy si budeme moct preictat dalsiu cast tohto perfekneho serialu? Ja by som napriklad chcel hlasky Johanny.

Sir Finley Mrrgglton 28.11.2015 21:36

Fabien
Ano, uvádí to tento zdroj http://heroesofthestorm.gamepedia.com/Sergeant_Hammer
Nechápte to prosím zle, mojím zámerom nebolo nejako znehodnotiť čo tu je napísané......len mi to meno príde neskutočne vtipné

Fabien 26.11.2015 13:16

Sir Finley Mrrgglton
Super! Bama the Hammer Kowalski - to je naozaj jej meno?
Ano, uvádí to tento zdroj [url]http://heroesofthestorm.gamepedia.com/Sergeant_Hammer[/url]

Sir Finley Mrrgglton 25.11.2015 22:54

Super! Bama the Hammer Kowalski - to je naozaj jej meno?

Axon 18.11.2015 22:30

Axon
No sak Kerrigan som chcel
a Tyraela

Axon 18.11.2015 22:28

No sak Kerrigan som chcel

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet