What Does the Hero Say? (Arthas) #14

Tak tu konečně máme další díl seriálu What Does the Hero Say? Zatímco minule jsme se podívali na krále kostlivého, dneska nás čeká Arthas, známý také jako Lich King.

ARTHAS, THE LICH KING (namluvil Patrick Seitz)

Patrick Seitz je dabér a scénárista původem z americké Californie. Dabérem Arthase se ale stal až v datadisku Wrath of the Lich King - ve hře Warcraft III jej daboval Justin Gross. Tomu sice Blizzard roli nabídl, ten ale dle svých slov odmítl kvůli tomu, že mu Blizzard nabídl směšně malou finanční odměnu.

Seitz krom Arthase daboval například postavy v mnoha známých anime včetně Naruta a Bleach a pracoval také na obrovském množství dalších her.

 

 

 

 

 


Interakce

Anub'arak

(Oba skiny)

"Shall we, Traitor King?" - Můžeme, Zrádný králi?

(Lich King)

"All will serve in death." - Po smrti budou sloužit všichni.

(Crown Prince)

"Come, the Master demands our service." - Pojď, Pán vyžaduje naše služby.

Jaina

(Lich King)

"Jaina." - Jaino.

"Forgiveness is a concern of the living." - Odpuštění je záležitostí živých.

(Crown Prince)

"Jaina...I…" - Jaino...já...

"And I will never ask for forgiveness." - A nikdy nepožádám o odpuštění.

Muradin

(Lich King)

"How does it feel knowing how much your failure has cost the world?" - Jaký to je pocit, vědět, jak svět doplatil na tvé selhání?

"Then stay out of its way." - Tak se mu kliď z cesty.

 • Reaguje na Muradinovu hlášku: „Keep that bloody sword away from me!“ - Koukej ten zatracenej meč ode mě držet dál! Řeč je pochopitelně o Frostmourne, meči, kterým Arthas Muradina zabil

(Crown Prince)

"You could have stopped me, Muradin." - Mohl jsi mě zastavit, Muradine.

"Ho-ho. Are you nervous?" - Haha. Jsi nervózní?

Murky

(Lich King)

"Perhaps I will turn you into a mur'ghoul." - Možná tě změním v Mur‘ghoula.

 • http://wowwiki.wikia.com/wiki/Mur%27ghoul

"Do not waste my time." - Neplýtvej mým časem.

(Crown Prince)

"A murloc ally? What, were all the furbolgs busy?" - Murlocský spojenec? Co, to žádný furbolg neměl čas?

 • http://wowwiki.wikia.com/wiki/Furbolg

"Must you always spit when you talk?" - To musíš pořád plivat, když mluvíš?

Uther

(Lich King)

"If you fail, Uther, know that I can always use another death knight." - Pokud selžeš, Uthere, věz, že by se mi vždycky hodil další death knight.

"If you prefer, I can always kill you again." - Pokud bys chtěl, vždycky tě můžu zabít znovu.

(Crown Prince)

"Try not to fail, Uther, as you did in service to my father." - Snaž se neselhat, Uthere, jako jsi selhal ve službách mého otce.

"You shouldn't, old man." - To bys neměl, starochu.

Zeratul

(Lich King)

"I see you wield the darkness as I do." - Vidím, že vládneš temnotou, stejně jako já.

"How perceptive of you." - To je od tebe všímavé.

 • Jde o odpověď na hlášku: „I sense in you a darkness that would consume all worlds.“ - Cítím v tobě temnotu, která by pohltila všechny světy.

(Crown Prince)

"Hmmm...you wield the darkness as I do." - Hmmm...vládneš temnotou, stejně jako já.

"I don't know what you're talking about!" - Nevím, o čem to mluvíš!

"Well, it's been that kind of week." - No, byl to prostě takový týden.

Zabití

Illidan

(Lich King)

"Maybe next time." - Možná příště.

(Crown Prince)

"Still not good enough." - Pořád nejsi dost dobrý.

Jaina

(Oba skiny)

"You broke your promise." - Porušila jsi svůj slib.

 • V knize Arthas: Rise of the Lich King Jaina Arthasovi slíbila, že mu nikdy nic neupře, přesto se mu ale spolu s Utherem postavila; viz http://wowwiki.wikia.com/wiki/Jaina pro víc informací.

Kerrigan

(Lich King)

"King takes queen." - Král bere královnu.

 • Typická fráze z šachu; Arthasům titul je Lich King, titul Kerrigan je Queen of Blades

(Crown Prince)

"They made you a queen? Ha!" - Oni z tebe udělali královnu? Ha!

Muradin

(Lich King)

"This time stay dead." - A tentokrát mrtvý zůstaň.

(Crown Prince)

"Wait...I thought Muradin was dead." - Moment...já myslel, že je Muradin mrtvý.

 • Arthas se skutečně domníval, že Muradin zemřel poté, co Arthas získal Frostmourne; jak se ale hráči mohli dozvědět v datadisku World of Warcraft, Wrath of the Lich King, byl jen zraněn a schytal taky pořádnou amnézii

Uther

(Oba skiny)

"Where is your precious Light now, Uther?" - Kde je teď tvoje milované Světlo, Uthere?

Při kliknutí

(Lich King)

"There was no other choice." (při koupení) – Nebyla žádná jiná možnost.

"Frostmourne yearns." - Frostmourne touží.

"You will all serve me." - Všichni mi budete sloužit.

(Oba skiny)

"I rule." - Vládnu.

(Crown Prince)

"(sigh) Speak, fool." - (povzdech) Mluv, hlupáku.

"No one orders me around." - Mně nikdo poroučet nebude.

 • Ó jak se mýlí.

Vtipné

(Lich King)

"Hail to the King, baby!" – Sláva králi, baby!

"I am one cold brother." – Jsem pořádně chladnej týpek.

"Darkness stopped calling. It’s alright, though. We are still friends through Real ID." – Temnota přestala volat. Je to ale v pohodě. Pořád jsme kamarádi na Real ID.

 • Pro ty, kteří nevědí, Real ID je služba Battle.net, která je zamýšlená pro přátelé, kteří se znají i osobně

"I’m afraid my condition has left me cold to your pleas of mercy." – Obávám se, že kvůli svému stavu zůstávám chladný vůči tvým žádostem o milost.

"No man can defeat me. Although, 10 to 25 might do the trick." – Mě žádný muž neporazí. I když 10 až 25 b to zvládnout mohlo.

 • Narážka na dungeon Icecrown Citadel z rozšíření Wrath of the Lich King ke hře World of Warcraft. Hlavním bossem této instance pro 10 až 25 hráčů je pochopitelně sám Lich King

"If you think I’m powerful now, you should see my abilities in Heroic mode." – Jestli si myslíš, že teď jsem silný, pak bys měl vidět mé schopnosti v Heroic módu.

"I’m looking for a few dead men with the cursed mettle to be death knights." – Hledám pár mrtvých chlápků s prokletou bojovností, kteří by se mohli stát death knighty.

"It’s Lich King, not Lick King. The two are very, very different jobs." – Jsem Lich King, ne Lick King. To jsou dvě velmi, velmi rozdílná povolání.

 • Jde o hříčku se slovy, lich se vyslovuje jako „lič“, lick, v překladu „lízat“, se vyslovuje jako „lik“. Co tím Arthas chtěl říct sice tuším, ale radši to nechám na vaší představivosti.

"All I want is to settle down with a Lich Queen of my own and have some little Lichlings. Is that too much to ask?" – Všechno, co chci, je usadit se s mou vlastní lichí královnou a mít spolu lichata. Opravdu toho chci tolik?

"Ever get the feeling you're hearing voices in your helmet?” – Taky máte někdy pocit, že v helmě slyšíte hlasy?

 • Narážka na Ner’zhula, jehož duch byl přeměněn v helmu Lich Kinga. Pro více informací viz http://wowwiki.wikia.com/wiki/Ner%27zhul

"You would make an adequate ghoul. Mindless and proficient at repetitive tasks." – Z tebe by byl přijatelný ghúl. Jsi bezduchý a jdou ti repetitivní úkoly.

"The thing no one tells you about sitting on a Frozen Throne is how much of your flesh ends up stuck to it." – To, co ti nikdo o sezení na Frozen Throne („Zmrzlém trůnů“) nikdo neřekne, je, jak moc se k němu přilepuješ.

(Crown Prince)

"I will save Lordaeron at any cost." - Lordaeron zachráním za každou cenu.

 • http://wowwiki.wikia.com/wiki/Lordaeron

"The Lich King has given me true power." - Lich King mi dal skutečnou moc.

"I will be twice the king my father was...and three times the dancer!" - Budu dvakrát tak dobrý král, jako byl můj otec...a třikrát tak dobrý tanečník!

(phone rings) "I'm sorry, I have to take this." (answers the phone) "Darkness! How's it - wait, what? Oh. Yeah, there's a lot of demon hunters now, that was bound to happen. I agree, I agree, it's very confusing. L-look, I gotta go, I'm in the middle of a thing here. Yeah, yeah, no, we'll hang out soon. Okay, bye." - (telefon zvoní) Pardon, tohle musím vzít. (odpovídá na telefon) Temnoto, Jak to jde – moment, cože? Aha, jo, je tu teď hodně lovců démonů, tak se to dřív nebo později stát muselo. Souhlasím, souhlasím, je to celý zmatený. H-hele, já už musím jít, mám tu něco rozdělanýho. Jo, jasně, ne, brzo si spolu někam vyrazíme. Ok, zatím.

"Ever get the feeling you're stuck in a loopculling Stratholme over and over again?" - Máte někdy pocit, že jste zaseknutí ve smyčce a vybíjíte Stratholme znovu a znovu?

 • Narážka na Caverns of Time z World of Warcraft, kde se nachází portály, které vedou k určitým klíčovým událostem v historii Warcraftu.

"It isn't easy being prince...although, I have an idea or two on how to improve that situation." - Být princem není snadné...i když mám jeden nebo dva nápady, jak by se tahle situace dala zlepšit.

"Wait, this battleground has mercenaries? Excellent! I love mercenaries!" - Moment, tenhle battleground má žodláky (mercenaries)? Skvělé! Miluji žoldáky!

 • Narážka na mizi Dissension z Warcraft III, viz http://wowwiki.wikia.com/wiki/Dissension

(laughs with the Lich King's voice, then coughs and clears his throat) "Sorry about that. My voice gets a little lich-y sometimes." (směje se hlasem Lich Kinga, pak si odkašle) Omlouvám se, můj hlas občas trochu lichovatí.

"I once had a horse named Invincible. Turns out, he wasn't." - Kdysi jsem měl koně, který se jmenoval Nezranitelný. Ukázalo se, že není.

 • Arthasův Invincible, tedy Nezranitelný, skutečně zas tak nezranitelný nebyl – zlomil si pádem přední nohy a Arthas ho musel utratit; vše ale dopadlo dobře, jako Lich King si Arthas Nezranitelného zase oživil a tentokrát už snad nezranitelný dokonce i je.

(stomach grumbling sound) "Ah, great. Frostmourne's hungry again. Does anyone have something I can rub up against the blade to tide it over? Maybe an orphan?" - (zvuk kručení v břiše) No skvělé, Frostmourne má zase hlad. Nemá někdo něco, co bych mohl třít o čepel, aby to chvíli vydržel? Třeba sirotka?

"What the hell is an Undercity, anyway?" - Co sakra vůbec je Undercity?

"Why doesn't anyone want to ride on the same boat with me? It's not like I plan on burning the boat or anything. Okay, okay, I'll...I'll burn the boat." - Proč se mnou nikdo nechce jet na stejné lodi? Jako kdybych snad chtěl tu loď spálit nebo něco. Dobře, dobře...spálím tu loď.

 • A opět narážka na quest Dissension z Warcraft III

Heroické schopnosti

(Lich King)

"Sindragosa! Let loose your wrath!" - Sindragoso! Vypusť svůj hněv!

 • http://wowwiki.wikia.com/wiki/Sindragosa

"Rise and serve your king!" - Povstaňte a služte svému králi!

"Let the army of the damned rise!" - Nechť armáda zatracených povstane!

(Crown Prince)

"Rise, Sindragosa! Let loose your wrath!" - Povstaň, Sindragoso! Vypusť svůj hněv!

"Rise and serve your future king!" - Povstaňte a služte svému budoucímu králi!

"The army of the damned rises!" - Armáda zatracených povstává!


A to je vše. Budu ráda, když mi do komentářů napíšete názory a třeba také, koho byste rádi viděli příště.


Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Seitz

http://wowwiki.wikia.com/wiki/Justin_Gross

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Arthas_quotations


Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

akirafay 22.06.2016 21:08

sw1tchCZ
Hele s tím, že se mýlí ohledně toho ovládání - narážíš doufám na ovládání v HoTSku a ne ve WoWku
Ano.

sw1tchCZ 22.06.2016 08:15

Hele s tím, že se mýlí ohledně toho ovládání - narážíš doufám na ovládání v HoTSku a ne ve WoWku

akirafay 20.06.2016 11:43

Darrian
Celkom zaujímavý článok chválim, nabudúce by som rád privítal Rexxara
Jsem pro, příště bude tedy Rexxar.

Darrian 16.06.2016 14:03

Celkom zaujímavý článok chválim, nabudúce by som rád privítal Rexxara

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet