What Does the Hero Say? (Abathur) #1

V tomto seriálu si postupně představíme všechny hrdiny a jejich promluvy ve hře. Nejčastěji to budou hlášky, které se objevují při opakovaném klikání na hrdinu nebo například při vydání rozkazu k útoku. Většinou člověk v bitevní vřavě nemá čas se všemi proklikat a „proposlouchat“ nebo mu některé ve snaze uchránit svému avatarovi holý život v bitce prostě uniknou a to je škoda, protože Blizzard si s nimi dal obrovskou práci, některé v sobě mají ukryté odkazy na univerza, ze kterých daný hrdina pochází, jiné jsou zase opravdu vtipné. Pro ty, jež třeba nemají angličtinu tolik naposlouchanou nebo třeba anglicky neumí, ještě přiložím český překlad. Každý týden se takto podíváme na jednoho hrdinu. Pokud narazíte na nějakou vaši oblíbenou promluvu, která u hrdiny není, neváhejte se o ni s ostatními podělit v komentářích. Věřím, že vás tento seriál pobaví a že vás na chvíli rozptýlí při nelítostných soubojích v Nexu. Nyní už je čas podívat se na prvního hrdinu tohotot seriálu a tím je Evolution Master Abathur!

Abathur (namluvený Stevenem Blumem):

Steve Blum má za sebou mnoho let zkušeností s namlouváním herních a anime postav. Jeho hluboký hlas a hlasový rozsah mu umožňuje dabovat velké množství postav - v anime namluvil třeba několik postav v Digimonu, Narutovi a několika částech Marvel Anime. V animovaných seriálech ho můžete znát třeba z What's New. Scooby-Doo?, SpongeBob SquarePants, The Powerpuff Girls, W. I. T. C. H., Wolverine and the X-men, Transformers: Rescue Bots, Ultimate Spider-Man Web Warriors, Star Wars Rebels a dalších. Mezi videohrami jsme ho mohli slyšet třeba v Bushido Blade 2, mnoha dílech Star Wars, Return to Castle Wolfenstein, Call of Duty, The Lord of the Rings, Metal Gear Solid, Vampire: The Masquerade - Bloodlines, God of War, Halo 3 a ve spoustě dalších titulů. V neposlední řadě namluvil Abathura a Dehaku ve Starcraft II: Heart of the Swarm.

 

Launch:

„Logical decision.“ – Logické rozhodnutí

Při kliknutí:

„Must evolve.“ - Muset vyvíjet.

„Swarm not good enough. Not!“ – Roj nebýt dost dobrý. Nebýt!

 • Touto hláškou Abathur reaguje na to, že jeho rasa, zergové, nejsou dostatečně vyvinutí – odráží to posedlost zergů dosáhnout nejlepší možné úrovně evoluce.

„Perfection. Deep in the core. In strands.“ - Dokonalost. Hluboko v jádru. Ve vláknech (DNA pozn. autora)

„Pronouns. Unclear.“ – Zájmena. Nejasné.

 • Abathur miluje pořádek a preciznost, jeho největším nepřítelem je chaos (a pravděpodobně i nevydařený experiment), proto má pravděpodobně i averzi k zájmenům.

„Teammates. Much to improve. Reanimated tissue. Humanoid-beast hybrids. Inefficient. Unacceptable.“ – Spoluhráči. Hodně ke zlepšení. Oživená tkáň. Hybridi člověk-zvíře. Neefektivní. Nepřijatelné.

Work harder. Better. Make faster. Stronger. Evolution never over.“ – Pracovat tvrději. Lépe. Vytvářet rychlejší. Silnější. Evoluce nikdy nekončit.

„Perfection, goal that always changes. Can pursue, cannot obtain. Similar to Ashbringer.“ – Dokonalost, cíl, který se pořád mění. Možné usilovat, nemožné získat. Podobně jako Ashbringer.

 • Ashbringer je meč, který můžete znát z Warcraft univerza s opravdu dlouhou historií. Jde o zbraň, jenž se měla stát jednou z legendárních zbraní ve World of Warcraft, avšak nikdy nebyla implementována.

„Anger. Product of stress. Adrenaline. Clicking. No clicking, no anger.“ – Vztek. Produkt stresu. Adrenalinu. Klikání. Žádné klikání, žádný stres.

„Design must be simple. Elegant. Implementation, less so.“ – Návrh muset být jednoduchý. Elegantní. Provedení, tolik ne.

Sequences must change. Intent static, product fluid.“ – Sekvence se muset změnit. Úmysl statický, produkt proměnlivý.

„Always can improve. Stressors reveal flaws. Flaws reveal potential. Always improving. Good.“ – Vždy moci vylepšit. Stresory odhalovat chyby. Chyby odhalovat potenciál. Vždy zlepšující. Dobře.

„If evolution product of design, is evolution… evolution? Hmm. Line of thought not productive.“ – Pokud evoluce být produkt plánování, je evoluce… evoluce? Hmm. Proud myšlení neproduktivní.

 • Abathur zde naráží na kreacionistickou myšlenku, která se v češtině nazývá Inteligentní plán, podle které je možné vysvětlit některé rysy vesmíru zásahem inteligentní bytosti a ne neřízenými procesy jako je např. přirozený výběr.

Hmm...Abilities of organism Abathur well-designed. Uncertain will not change. Entity Blizzard notorious for iteration.“ – Hmm… Schopnosti organismu Abathur dobře navržené. Nejistý možnou změnou. Bytost Blizzard známá iteracemi.

 • Abathur se zde (celkem oprávněně) obává o svoje schopnosti, které už byly opakovaně několikrát změněny.

„Symbiote. Not ‚bug hat‘. Ehh.“ – Symbiont. Ne „broučí klobouk“. Ehh.

 • Abathur vzdychá nad ne zas až tak elegantním provedením své Q dovednosti. Když ale provedení nemusí být úplně perfektní a jednoduché, na co si potom stěžuje?

„Hmm. Combine properties of hydralisk and roach. 'Hydraroach'. Must investigate." (splattering sound) "Ohh. Not viable.“ – Hmm. Spojit vlastnosti hydraliska a roache. ‚Hydraroach‘. Nutno prozkoumat.“ (zvuk rozplácnutí) „Ohh. Nerealizovatelné.“

Použití dovedností

Symbiote:

„You. Enhanced. Improved.“ – Ty. Posílený. Vylepšený.

 • Snad jediný případ, kdy Abathur použije zájmeno! A dokonce správně! (Příště, až budete hrát za Abathura, poplácejte ho po hlavě a dejte mu keksík, jinak ho to nenaučíme!)

„Sequences augmented.“ – Sekvence rozšířeny.
„Symbiotic link established. You improved.“ – Symbiotické spojení navázáno. Ty vylepšen.

 • Já vám říkal, že ho to společně naučíme!

„Symbiote implanted. You augmented.“ – Symbiont implantován. Ty rozvinut.

 • Ještě chvíli a už to bude umět!

„Organism Abathur with you.“ – Organismus Abathur s tebou.

 • I když je to jenom jedno zájmeno, pořád je to pro něj obrovský úspěch!

Heroic dovednosti:

„Ultimate Evolution complete.“ – Ultimate Evolution dokončena.
„For the Swarm!“ – Za Roj!
„Forces augmented.“ – Síly rozšířeny.
„Augmentation complete.“ – Vylepšení dokončeno.

Základní útok:

Concern expressed.“ - Obava vyjádřena.
„Curious strategy.“ – Zajímavá strategie.

Výběr talentu:

„Mutation complete.“ – Mutace dokončena.

Vydání rozkazu pro přesun:

„Executing.“ – Provádím.
„As commanded.“ – Jak rozkázáno.
„Moving now.“ – Právě (se) pohybuji.

 • Vzhledem k tomu, že Abathur se pořádně naučil používat jen zájmeno „ty“, nejsem si úplně jistý, jestli dokáže zvládnout i zájmena zvratná.

„Must obey.“ – Muset poslouchat.
„Must not delay.“ – Nesmět otálet.

Interakce s jinými hrdiny:

 

Interakce, pokud se hrdina objeví s jinými v týmu

 

Brightwing

„Organism: faerie dragon. Ability origins: perplexing. Must examine closely.“ – Organismus: vílí drak. Původ schopností: matoucí. Nutno blíže prozkoumat.
„Fear: Appropriate.“ – Strach: Opodstatněný.

 • Abathur reaguje na strach Brightwing z Abathura.

 

Kerrigan

Organism Abathur will serve Queen.“ – Organismus Abathur bude sloužit Královně.

„For the Swarm!“ – Za Roj!

 • "For the Alliance!"/"For the Horde!"... Ne?

Murky

„Amphibious organism. Extreme aggression. Useful essence." – Obojživelný organismus. Extrémně útočný. Užitečný základ.
Question unintelligible. Illogical sentence structure.“ – Otázka nesrozumitelná. Nelogická větná struktura. –

 • Murkyho reakcí je jeho známé brblání, kterému téměř nikdo pořádně nerozumí.

Zabití:

 

Zabití hrdiny obecně:

 

„Acceptable outcome.“ – Přijatelný výsledek.
„Terminated.“ – Terminován.
„Terminator terminated.“ – Terminátor terminován.

 • A Sarah Connor byla zachráněna! Teda Sarah Kerrigan! Zachráněna?! Tak nic...

Zabití specifického hrdiny:

Kerrigan

„Queen of Blades can be improved. Will examine later.“ – Královnu Čepelí možno vylepšit. Prozkoumat později.

Murky

„Infantile morphology. Possible combat use.“ – Dětská struktura. Možné bojové využití.

Zagara

„Broodmother template inadequate. Must improve.“ – Šablona matky nedostatečná. Nutno vylepšit.


Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se u Abathurových hlášek pobavili stejně jako já. Jsem moc rád, že jsme Abathura naučili alespoň jedno zájmeno. Pokud jste postřehli nějakou další hlášku, která zde chybí, neváhejte se o ni podělit v komentářích. Stejně tak učiňte v případě, že byste zde chtěli příští týden vidět nějakého určitého hrdinu. Když některý získá většinu, určitě se s ním setkáte v dalším díle. Dále také uvítám jakékoli návrhy na obsah seriálu. Příští týden naviděnou (a napočtenou)!


Zdroje: http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Abathur_quotations

http://www.steveblumvoices.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Blum


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. - Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]

 Naposledy upravil/a Glea'ar 17.09.2015 v 14:45:30.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sir Finley Mrrgglton 18.10.2015 15:30

Vewerka
Snad jediný případ, kdy Abathur použije zájmeno! A dokonce správně! (Příště, až budete hrát za Abathura, poplácejte ho po hlavě a dejte mu keksík, jinak ho to nenaučíme!)
Super! Mad my day

Glea'ar 21.06.2015 13:32

Vewerka
Jako samozřejmě to samé to není jedno je dobro a zlo, souhlasim bylo to poučné. Každopádně s článkem sis dal dobrou práci a pěkně odvedenou.
Díky!

Vewerka 20.06.2015 15:19

Jako samozřejmě to samé to není jedno je dobro a zlo, souhlasim bylo to poučné. Každopádně s článkem sis dal dobrou práci a pěkně odvedenou.

Glea'ar 18.06.2015 19:29

Už jenom z toho důvodu, že Blizzard sám nevnímá Corrupted Ashbringer a Ashbringer jako jedno a to samé, viz Abathurův comment. Nicméně díky za diskuzi, byla pro mě přínosná.

Glea'ar 18.06.2015 19:27

Vewerka
Glea'are nesnažím se nikterak slovíčkařit, jen tě poopravit. Je pravda že čistej nikdy sehnat nešel. Opravdu to bylo ve vanile a stím že corrupted není to samé jako čistej není pravda, protože je to jeden a ten samej meč jen o něco později.
Omlouvám se, dal se lootnout i na vanille... (až do 3.0.2 WotLKu), moje chyba. Nicméně za ostatním si stále stojím.

Vewerka 18.06.2015 17:34

Glea'are nesnažím se nikterak slovíčkařit, jen tě poopravit. Je pravda že čistej nikdy sehnat nešel. Opravdu to bylo ve vanile a stím že corrupted není to samé jako čistej není pravda, protože je to jeden a ten samej meč jen o něco později.

DaveL 18.06.2015 16:40

sw1tchCZ
....mám dokonce i pocit, že nějaký čas šlo sehnat i Ashbringer. Btw minimálně teď ta zbraň je v Diable
Ne, ten čistý opravdu nikdy získat nešel.

sw1tchCZ 18.06.2015 14:30

Glea'ar: Bohužel tě musím opravit. Ve WotLKu to opravdu nebylo, právě v něm tu možnost dropu odtstranili s příchodem 80 lvl verze Naxxu. Vewerka má pravdu v tom, že to bylo ve Vanille a mám dokonce i pocit, že nějaký čas šlo sehnat i Ashbringer. Btw minimálně teď ta zbraň je v Diable

Glea'ar 17.06.2015 23:19

Vewerka
Ashbringer je meč, který můžete znát z Warcraft univerza s opravdu dlouhou historií. Jde o zbraň, jenž se měla stát jednou z legendárních zbraní ve World of Warcraft, avšak nikdy nebyla implementována. - Nic proti ale ve WoW tento meč byl ve vanile v podobě Corrupted Ashbringer ikdyž ne jako legendární zbraň ale epická
Nic proti, ale za prvé, nebylo to ve Vanille, ale na WotLKu, dropoval kdysi dávno v Naxxu. Za druhé, Corrupted Ashbringer není to samé co Ashbringer. Za třetí píšu v článku přímo, že měl být původně jako legendární zbraň, tudíž je Váš komentář naprosto irelevantní, protože nijak nevyvrací moje tvrzení, že se Ashbringer jako legendární zbraň ve hře nikdy neobjevil, ačkoliv byl původně zamýšlen. Pokud se snažíte slovíčkařit, směle do toho.

Glea'ar 17.06.2015 23:07

Dav6
Pěkné, dobrá práce.
Díky!

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet