What Does the Hero Say? (Nova) #8

Nova je milovaná i nenáviděná - je to jeden z hrdinů v Heroes, který je opravdu velice důležitý na to, jak s ním umíte. Je proto buď smrtonosnou zbraní a mašinou na zabíjení, nebo bolestná zátěž, která jen soupeři přidává na výhodě. Nicméně její hlášky jsou provokativní a vtipné. Záleží tedy jen na vás, zda-li se do jejích hlášek zamilujete, nebo je budete nenávidět.

Nova (namluvená Erin Grey van Oosbree)

Přiznivci se možná diví, kdo že to teda tu Novu namluvil. Faktem je, že Erin Grey van Oosbree je skutečné hereččino jméno a ačkoliv je to jméno vážně netypické, v branži je asi celkem nepraktické. Tudíž si za své umělecké jméno zvolila Grey DeLisle a Grey Griffin. Kromě dabování se věnuje také zpěvu a psaní písní. Její hlas se objevil v mnoha filmech a seriálech, ale její největší úspěchy zaznamenává na poli video her. Má za sebou takové tituly jako Baldur’s Gate (první i druhý díl) Star Wars Episode I: Phantom Menace (královna Amidala/Padme) a další tituly Star Wars, fanoušci Final Fantasy ji mohou znát z X-2 jako Pukutak. Objevila se v Doom 3, v Tomb Raider: Anniversary a Underworld si vystřihla Jacqueline Natlu. Svůj hlas propůjčila i pro Mass Effect, Batman: Arkham City, Origins a Knight (Catwoman a Vicki Vale). Má za sebou tituly Blizzardu jako World of Warcraft: Mists of Pandaria, Diablo 3 (female wizard), StarCraft sérii a samozřejmě Heroes of the Storm.

(V jednom z dílů jsem také zmiňoval svoji srdcovku Vampire: The Masquerade – Bloodlines, tudíž nemůžu nezmínit, že jednu z důležitých postav namluvila právě Griffin a to Jeanette/Therese Voerman.)

 

Launch:

„Locked and loaded.“ – Nabito a odjištěno.

Při kliknutí:

„Nova here.“ – Tady Nova.

„Don’t have all day.“ – Nemám celej den.

„No, I am not Kerrigan. And if I had my own game you’d know that.“ – Ne, nejsem Kerrigan. A kdybych měla svou vlastní hru, věděli byste to.

 • Kerrigan byla původně také Ghost, v Sons of Korhal byla dokonce zástupce velitele. Tudíž Nově nasadila dost vysokou laťku, nemluvě o tom, že Kerrigan disponovala silnými psionickými dovednostmi. Nova také naráží na hru, kde měla být hlavní hrdinkou – StarCraft: Ghost – hra byla plánovaná na rok 2002 pouze pro Xbox a PS 2. Mělo jít o stealth akční hru s různými puzzly, nakonec ale nikdy nevyšla. (Za poznámku děkuji uživateli dahakere.)

„A Ghost's first and best weapon is her mind. Everything else is supplemental.“ – První a nejlepší zbraní Ghost je její mysl. Všechno ostatní je postradatelné.

„If they’re not dead, it’s just because I haven’t killed them yet.“ – Pokud nejsou mrtví, je to jen proto, že jsem je ještě nezabila.

„What can I say? I do have the best equipment.“ – Co na to říct? Přece jen mám tu nejlepší výbavu.

 • Myslíte, že mluví jen o té veeeeelkééé pušce a brnění?

„Watch where you’re clicking! I’m not just some piece of ass-assin.“ – Koukej se, kam klikáš! Nejsem jen tak nějaká vraž-edkyně.

 • Tu v Česku máme holt trochu jiné preference,než v Americe.

„You ever hear the one about the-“ (Male voice speaks) “This joke has been indefinitely postponed.“ – A tenhle už jste slyšeli ten o-“ (mužský hlas) „Tento vtip byl odložen na neurčito.“

 • Stejně jako Novina hra.

„Is that a nuclear launch I detect, or are you just glad to see me?“ – Je to vypuštění jaderný hlavice, nebo seš jen rád, že mě vidíš?

 • Já radši tu jadernou hlavici. Prosím.

„Well, all day long at Ghost Academy, all I hear is how great Sarah is at this, or how wonderful Kerrigan did at that. Kerrigan, Kerrigan, Kerrigan!“ – No, všechno co celej den slyším na Akademii pro Ghosty je, jak skvělá Sarah je v tomhle a jak úžasně Kerrigan udělala tamto. Kerrigan, Kerrigan, Kerrigan!

 • Prostě ti chybí takové to kouzlo osobnosti, křídla a tak.

„One shot, center mass. Poof.“ – Jedna rána, výbuch. Puf.

„Boo!“ – Baf!

„You think you have issues with your parents? Clearly you haven’t heard my story.“ – Ty si myslíš, že máš problémy s rodiči? Tos neslyšel můj příběh.

 • Příběh Novy si můžete přečíst v knize od Keitha R. A. DeCandida „StarCraft: Ghost: Nova“.

„I can’t believe I made out with Tosh. Wait, was I mind-wiped in that manga? I always forget.“ - Nemůžu uvěřit, že jsem se muchlovala s Toshem. Počkat, vymazali mi v tom manga paměť? Pokaždé zapomenu.

 • Ghosts prochází procedurou vymazání paměti, aby se zamezilo zběhnutí agentů (jako se stalo u Kerrigan). Od zrady Kerrigan se takové procedury provádí běžně, tak věta „Pokaždé zapomenu“ získává nový význam. Gabriel Tosh je Spectre (vojácí, často bývalí elitní agenti Ghosts, kteří byli vystaveni Terrazinu, plynu, jenž umocňuje psychické dovednosti). „To manga“ je StarCraft: Ghost Academy, sequel k StarCraft: Ghost: Nova.

„Blondes have more fun!“ (Sniper sound effect, man screams in pain) „See? So fun!“ – Blondýnky se baví víc! (zvuk sniperky, bolestivý výkřik muže) Vidíte? Fakt sranda!“

„Failure is never an option. No seriously, go check the menu. I'll wait... Not there, huh?“ – Selhání v možnostech nikdy není. Ne, vážně, zkontroluj menu. Počkám. Není tam, co?

Vydání rozkazu pro přesun:

„Loud and clear!“ – Čistě a jasně!

„On the move.“ – V pohybu.

„En route.“ – Na cestě.

„On the offensive.“ – Do útoku.

„On it.“ – Jdu na to.

„I’ll give it a shot.“ – Zkusím to.

„I’ll make it happen.“ – Udělám to.

„Yeah, I like that.“ – Jo, to se mi líbí.

„Acknowledged.“ – Potvrzuju.

„Executing.“ – Provádím.

„In my sights.“ – Na mušce.

Útok:

„Preparing to terminate.“ – Připravuju k terminaci.

„Initiating assault!“ – Zahajuju útok.

„Engaging hostile!“ – Útočím na nepřítele.

„Strictly business.“ – Čistě práce.

„Advancing on target.“ – Blížím se k cíli.

Výběr talentu:

„Tag assignment acknowledged.“ – Cíl přijat.

"Oh, you spoil me.“ – Ou, rozmazluješ mě.

„Upgrade complete.“ – Upgrade úplnej.

Pokud je vyléčena:

„I love this medic!“ – Miluju tohohle zdravotníka!

„Thanks for the heal!“ – Díky za vyléčení!

„Keep up the healing!“ – S tím léčením nepřestávej!

Interakce s hrdiny obecně:

„What do you say? Ready to have a little fun?“ – Jak je? Připravenej/á se trochu pobavit?

„Ready to pop some hostiles?“ – Připraven/a odprásknout pár nepřátel?

„Look who it is. This’ll be interesting.“ – Podívejme, koho to tu máme. Tohle bude zajímavý.

„Sigh, I can’t believe they stuck me with you.“ – Ach jo, nemůžu uvěřit, že mě strčili k tobě.

„They’ll never even see what hit ‘em.“ – Ani neuvidí, co je dostalo.

„Let’s go feed these guys some humble pie.“ – Pojďme jim trochu přitáhnout oprátku.

 • Menší lekce angličtiny: „to eat humble pie“ znamená nutit někoho, aby se omluvil nebo přiznal chybu. Také může značit, že někdo je pokorný, pokud udělá chybu. Když tedy Nova řekne: „Let’s go feed these guys some humble pie“, myslí tím zkrotit soupeře.

„This might just be fun after all.“ – Tohle by mohla být nakonec sranda.

„It’s going to be great when they wipe you from my memory.“ – Bude skvělé, až mi tě vymažou z paměti.

 • Možná by měli vůdci Ghosts přehodnotit procesy mazání paměti, zdá se, že i když agenti zapomínají, je to návykové.

„You gotta ask? (chuckle)“ – Se musíš ptát? (smích)

„They’ll never see me coming.“ – Neuvidí mě přicházet.

„Roger.“ – Rozumím.

„Wanna bet on who gets the first kill?“ – Chceš se vsadit, kdo zabije jako první?

„Sounds fun.“ – To zní jako sranda.

„Couldn’t agree more.“ – Naprostý souhlas.

Interakce se specifickými hrdiny:


Kerrigan


„Kerrigan.“

Kerrigan: „That’s me… and… who are you again?“ – To jsem já… a… kdo že jsi ty?

Murky

„Why did I get paired with a fish again?" – Proč mi museli zase přidělit rybu?

Raynor

„Well, well, well, James Raynor.“ – Ale, ale, ale, James Raynor.

Raynor: „Do me a favour, don’t shoot me this time.“ – Udělej pro mě něco, nepostřel mě zase.

Tychus

„Keep your eyes on the battlefield, Tychus!“ – Soustřeď se na bojiště, Tychu!

Tychus: „I never make promises I don’t intend to keep.“ – Nikdy neslibuju to, co nehodlám splnit.

Zabití hrdiny:

„Nothing personal.“ – Nic osobního.

„Keep the bullet to remember me by.“ – Nech si tu kulku jako vzpomínku na mě.

„Now who’s a ghost.“ – A kdo je duch teď.

 • Nova patří do skupiny, jež si přezdívají Ghosts (Duchové). Jde tedy o vtip, kdy všichni Nově říkají, že je Ghost, ale jakmile ona někoho zabije, může jim to oplatit. Akorát její soupeři už jsou s malým „g“.

„I always get my target.“ – Svůj cíl vždycky dostanu.

„Haa! (kiss)“ – Ha! (polibek)

„That’s why I make the big bucks.“ – To je důvod, proč vydělávám těžký prachy.

Zabití specifického hrdiny


Brightwing


„Looks like I can shoot the wings off a butterfly.“ – Zdá se, že fakt můžu ustřelit motýlovi křídla.

Kerrigan

„I never get tired of that.“ – Tohle nikdy neomrzí.

Raynor

„See you around, marshall.“ – Nashle, maršále.

Sylvanas

"Arrows? How medieval!" - Šípy? Jak ze středověku!

Valla

„Hunter? (chuckle) More like hunted.“ – Lovec? (smích) Spíš kořist.

Další hlášky:

„Kill shot confirmed.“ – Smrtící výstřel potvrzen (R – Triple Tap)

„Terminating... with extreme prejudice!“ – Terminuju… s extrémním nasazením! (R – Triple Tap)

 • "Jedná o potvrzení rozkazu k zabití s maximální silou/agresivitou/nasazením - jako předpokládat každou možnost/za každou cenu dokončit likvidaci." (Za vysvětlení děkuji uživateli Daralyn.)

„Orbital cannons synchronized.“ – Orbitální kanóny synchronizovány. (R – Precision Strike)

„Here comes the light show!“ – A tady máme světelnou show! (R – Precision Strike)


Osmý díl je u konce. Pokud se vám nějaký překlad nezdá, dejte mi vědět - vojenské terminologii moc neholduji, takže je možné, že v češtině by promluvy Novy zněly jinak. Nicméně jsem se snažil překládat tak, abych se dostal k významu co možná nejblíže. V případě, že tu jsou nějací vojenští náruživci, neváhejte mě poupravit.

Příště se podíváme na Illidana!


Zdroje

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Nova_quotations

https://www.youtube.com/watch?v=DdF6aogQiHo

https://www.youtube.com/watch?v=knKU2N7KgJg

http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/135-unique-hero-kill-voiceovers

https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_DeLisle

http://starcraft.wikia.com/wiki/Nova

http://starcraft.wikia.com/wiki/Sarah_Kerrigan


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]

 Naposledy upravil/a Glea'ar 17.09.2015 v 14:55:01.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Glea'ar 13.08.2015 23:38

Dangie
opět povedený článek mimochodem zdálo se mi, že mi jednou Nova při killu zahlásila This one's pushing up daises... a jednou po respawnu řekla tuším Can't kill me that easily ...asi to ale bude chtít ještě prověřit
Ta hláška ve hře existuje, jenže ji říká realm lord na Garden of Terror Queen Nightshade. A při respawnu tuším něco takového říká.

Dangie 13.08.2015 17:58

opět povedený článek mimochodem zdálo se mi, že mi jednou Nova při killu zahlásila This one's pushing up daises... a jednou po respawnu řekla tuším Can't kill me that easily ...asi to ale bude chtít ještě prověřit

Glea'ar 12.08.2015 23:51

Ceris
„Watch where you’re clicking! I’m not just some piece of ass-assin.“A tohle je presne duvod, proc se anglicke hry vetsinou neprekladaji, protoze hlasky potom prestanou davat smysl.Zkus si totiz prelozit jenom „Watch where you’re clicking! I’m not just some piece of ass. to -assin je tam jenom pridane, aby to rekneme nevypadalo az tak provokativne (a protoze Nova je assassin).
Ten podtext je i v mém překladu, ač ne tak výrazný, protože se to prostě nedá přeložit. Nicméně je třeba přiblížit obsah i čtenářům, jejichž angličtina není tak dobrá nebo kteří ji neovládají. Díky za pochopení.

Ceris 12.08.2015 21:01

„Watch where you’re clicking! I’m not just some piece of ass-assin.“A tohle je presne duvod, proc se anglicke hry vetsinou neprekladaji, protoze hlasky potom prestanou davat smysl.Zkus si totiz prelozit jenom „Watch where you’re clicking! I’m not just some piece of ass. to -assin je tam jenom pridane, aby to rekneme nevypadalo az tak provokativne (a protoze Nova je assassin).

Glea'ar 12.08.2015 20:44

Daralyn
Terminating with extreme prejudicetedy bych spíš vzal volnější překlad než předsudky v zásadě se totiž jedná o potvrzení rozkazu k zabití s maximální silou/agresivitou/nasazením - jako předpokládat každou možnost/za každou cenu dokončit likvidaci
Mně osobně to nedávalo moc smysl, abych se přiznal, díky za objasnění!

Daralyn 12.08.2015 18:49

Terminating with extreme prejudicetedy bych spíš vzal volnější překlad než předsudky v zásadě se totiž jedná o potvrzení rozkazu k zabití s maximální silou/agresivitou/nasazením - jako předpokládat každou možnost/za každou cenu dokončit likvidaci

Glea'ar 12.08.2015 16:38

dahakere
StarCraft: Ghost – hra vyšla v roce 2002 pouze pro Xbox a PS 2 .....hra nikdy nevyšla jen tak pro info
Díky, to je tak když někdo čte jen ten úvodní perex a nevšimne si, že je tam ještě odstavec s Development.

dahakere 12.08.2015 16:33

StarCraft: Ghost – hra vyšla v roce 2002 pouze pro Xbox a PS 2 .....hra nikdy nevyšla jen tak pro info

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet