What Does the Hero Say? (Rexxar) #15

Tak se znovu spolu vydáváme do Nexu, tentokrát abychom se podívali na hlášky lovce Rexxara. 

REXXAR, CHAMPION OF THE HORDE (namluvil Steven Blum)

Hlas Rexxarovi v Heroes of the Storm propůjčil Steven Blum. Jedná se o velmi zkušeného dabéra s charakteristicky hlubokým hlasem, kterého jste mohli slyšet v nejednom anime, animovaných snímcích i hrách. Ze známějších rolí můžeme zmínit například Spika v anime Cowboy Bebop a Wolverina v animovaných filmech s tímto komiksovým hrdinou. V druhém a třetím Mass Effectu Blum nadaboval krogana Grunta, v Dragon Age zase oblíbeného (a věčně opilého) trpaslíka Oghrena. Ačkoliv Blum Rexxara namluvil i ve Warcraft III: The Frozen Throne, v datadisku k World of Warcraft: Warlords of Draenor za jeho hlasem stál Matthew Mercer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kliknutí

"Thrall hall!" – Thrall hall.

  • Mohlo by se zdát, že „hall“ zde znamená síň, ve skutečnosti ale jde o slovo v orkštině. Celá fráze znamená pozdrav.

"Come Misha, our hunt begins." (při koupení) – Pojď, Misho. Náš lov začíná.

"I hear the call of the wild." (při výběru) – Slyším volání divočiny.

"I'm ready to track." – Jsem připraven stopovat.

"My quarry nears." – Má kořist se blíží.

Interakce

The Butcher

"Try to remember who your enemy is, demon." – Snaž se nezapomenout, kdo je tvým nepřítelem, démone.

"Allying with demons... what a strange world this is," – Spojujeme se s démony…jaký to divný svět.

Chen

"Chen, strength and honor, brewmaster." – Chene, sílu a úctu, sládku.

  • V češtině to tak nezní, ale Rexxar Chena zdraví vskutku uctivě. Anglické „brewmaster“ v sobě holt obsahuje to uctivé „master“, které v českém „sládek“ není.

"Indeed it has, Chen. Come, let us hunt together once more." – To opravdu byl, Chene. Pojď, půjdeme znovu společně na lov.

  • Rexxar evidentně Chenovi odpovídá, ale nenašla jsem druhou polovinu rozhovoru. Pokud byste někdo měl větší štěstí, ráda doplním.

Gazlowe

Gazlowe, are you ready?" – Gazlowe, jsi připraven?

"Got lost in Desolace for a few years, besides that, I can't complain." – Na pár let jsem se ztratil v Desolace, ale jinak si nemůžu stěžovat.

Horde

"Lok'tar ogar!" – Vítězství, nebo smrt!

  • Já jen tak pro jistotu – nejde o překlad z angličtiny, ale z orkštiny.

"For the horde!" – Za hordu!

Jaina

"Proudmoore, it has been quite some time since." – Proudmoore, už opravdu uplynulo pěkných pár let.

"Eeeh... Let us focus on the fight ahead." – Eeeh… Pojďme se raději soustředit na nadcházející bitvu.

Murky

"A little far from the Echo Isles, aren't you? – Jsi trochu daleko od ostrovů Echo, ne?

"Eeeh... This one has some fighting in, interesting." – Eeeh… Zajímavé, tenhle je nějaký bojovný.

Thrall

"Warchief, it is an honor." – Je mi ctí, náčelníku.

"Warchief, it is good to fight alongside you once more." - Náčelníku, je dobré zase bojovat po tvém boku.

Valla

"Well met, hunter." – Těší mě, lovkyně.

"Finally, someone else with hunting experience." – Konečně někdo další, kdo má zkušenosti s lovem.

Při pohybu

"I'm acting on instinct." – Řídím se svými instinkty.

"Our paths converge." – Naše cesty se zkřížily.

"I've got the scent." – Zachytil jsem pach.

(sniffes) "This way." – (čichá) Tudy.

"I wander alone." – Putuji sám.

"Let's move." – Pojďme.

"The path is long." – Cesta je dlouhá.

"So be it." – Budiž.

"On the prowl." – Na lovu.

Při útoku

"By fang and claw." – Tesákem a drápem.

"Unleash the beast." – Vypusťte zvíře.

"For the horde!" – Za hordu!

"Die, wretch!" – Zemři, ubožáku.

"Force them out!" – Vyžeňte je ven!

"My eyes are upon you." – Vidím tě.

Při zabití

Obecně

"There was only one way for this to end." – Byl jen jeden způsob, jak tohle mohlo skončit.

"A good fight." – Dobrý boj.

"Ha! Right in the face." – Ha! Přímo do ksichtu.

"Your scraps will feed the beasts." – Tvé zbytky nakrmí zvěř.

"Misha? You don't know where that's been!" – Misho? Nevíš, kde se to válelo!

The Butcher

"You have more in common with chopped liver than a butcher." – Máš víc společného s játrovou paštikou než řezníkem.

  • The Butcher znamená v překladu řezník.

Chen

"A good effort Chen, just not good enough." – Snažil ses, Chene, jen ne dost.

Horda

"Rest well, hero of the horde." – Odpočívej v pokoji, hrdino hordy.

Jaina

"Hmhm, that's two Proudmoores down." – Hm, tak to jsou dva mrtví Proudmoorové.

  • Rexxar zabil Jainina otce.

Thrall

"Forgive me, warchief." – Odpusť mi, náčelníku.

Valla

"You should spend less time as the prey, hunter." – Měla bys trávit méně času jako kořist, lovkyně

Při respawnu

"My strength is renewed." – Má síla je obnovena.

"I hear the call of the wild." – Slyším volání divočiny.

"Let the hunt begin." – Nechť lov započne.

Vtipné

"The animals are the only family I have, except for my father... Uh, the animals are the only family I have." – Zvířata jsou krom mého otce jedinou rodinou, kerou mám… Uh, zvířata jsou jedinou rodinou, kterou mám.

"Some believe hunting with a bow to be the ultimate challenge. They should try it with an axe." – Někteří lov lukem považují za největší výzvu. Měli by to zkusit sekerou.

"I'm on the hunt, I'm after you." – Jsem na lovu, jsem ti v patách.

"Just to be clear, all the loot we get from this is mine. I need it for... hmm, hunter reasons!" – Jen aby bylo jasno, všechna kořist, kterou tu získáme, je moje. Potřebuju ji… hmm, z loveckých důvodů!

"Not all Mok'Nathal are half-ogres, I'm actually only a quarter-ogre... at best." – Ne všichni z Mok’Nathal jsou půlorkové. Já jsem jen čtvrtork… přinejlepším.

(Heavy coughing) "My throat is getting a little hoarse. (horse sound) Oh great, not this bull again! (angry bull sound) Could you quit monkeying around!? (monkey sound) Grr, swine." (boar sound) – (silně kašle) Trochu mě začíná škrábat v krku. (řehtání koně) No skvěle, už zase tyhle hovadiny! (zlostné bučení býka) Mohli byste přestat dělat opičky? (zvuky opice) Grrr, svině. (zvuk divokého prasete)

  • Tu jde opět zčásti nepřeložitelnou hříčku se slovy. Slovo „hoarse“ znamená chraptivý, čte se ale stejně jako „horse“, kůň. Hovadina se anglicky může říct „bull“, což znamená býk – jde o zkráceninu známějšího (a sprostšího) „bull-sh*t“. Vtip s opičkami a sviní zůstává v češtině stejný.

"You kids these days... The mask isn't supposed to be a bat, it's a wolf! And a dark one at that!" – Ty dnešní děti… Tahle maska nemá být netopýr, je to vlk! A navíc temný!

  • Že by malá narážka na Batmana, temného rytíře?

"Me? Lost? Ha, please, I know Desolace like the back of my...! What? Where did that come from?" – Já? A ztracený? Ha, ale no tak, já znám Desolace jak svý…! Co? Kde se tady vzalo tohle?

"When I'm out there defending Thunderlord Stronghold from the alliance filth I can't be battling with hunger as well. That's why I start every day with a big bowl of Meaties, the breakfast of champions... of the Horde!" – Když bráním Thunderlord Stronghold od té alianční píny, nemůžu zároveň bojovat i s hladem. Proto každý den začínám velkou miskou Masíček, snídaní šampiónů…hordy!

  • Parodie na reklamu na nějaké cereálie. Nevím jaké, ale dosaďte si klidně své oblíbené.

(Hearthstone menu music) "What I do in my off-time it's my own business!" – (hudba z menu Hearthstone) Co dělám ve svém volném čase, je moje věc!

(Relaxing music) "Oh I love this part... Hahahaha!" – (relaxující hudba) Jo, tuhle část miluju…hahahahaha!

(Relaxing music) "By the way, every time you've ever been beaten by a hunter, that was actually me." - (relaxující hudba) Mimochodem, pokaždé když vás porazil nějaký lovec, tak jsem to ve skutečnosti byl já.

(Relaxing music) "Alright, break's over, back to this Heroes of the Storm thing." – (relaxující hudba) Tak jo, pauza skončila, šup zpátky k tomu Heroes of the Storm.

Heroické schopnosti

"Misha, kill!" – Misho, zabij!

"Unleash your wrath!" – Vypusť svůj hněv!

"Showtime!" – Představení začíná!

"To my side!" – Ke mně!

"Track them down!" – Vystopuj je!


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Rexxar_quotations

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Rexxar

https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Blum


Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sir Finley Mrrgglton 17.07.2016 14:04

Vidíš ten kámen? To je můj polštář. Mal pekné hlášky už vo svojej bonusovej Kampani WC3 - kde sa s ním každý hráč určite ako/tak spriatelil... škodaže v HotS je taký hardcore na ovládanie - tri hry stačili - už nikdy viac ;Krásny článok - btw: Mohol by tu byť nabudúce Kael'thas? Určite má veľa dobrých hlášok.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet