What Does the Hero Say? (Valla) #2

Druhý díl seriálu What Does the Hero Say? je tu. Dnes se společně podíváme na ženštinu, jež je schopná z vás v několika málo vteřinách udělat jehelníček, vyžívá se ve vysokých botách s podpatkem a v restauraci si nejraději dává svíčkovou z démona a deset knedlíků. A taky tak trochu připomíná temnou verzi Karkulky, ačkoliv vlk by v tomhle případě asi ostrouhal. Už víte o kom je řeč? Samozřejmě že je to Valla „Karkulka“ Demon Hunter.

Valla (namluvená Laurou Bailey):

Laura Bailey má za sebou celkem slušnou řadu titulů, kterým propůjčila svůj hlas, ať už jsou to anime, filmy nebo videohry. Mohli jste ji slyšet například v Dragon Ball, Naruto, nebo Marvel Anime, dále pak v Ultimate Spider-Man nebo třeba Street Fighter X. Svůj největší potenciál ale odhalila při dabování herních postav, na kontě má například hlavní hrdinku Rayne z hry BloodRayne, dále bezpočet titulů Dragon Ball Z, milovníci hororů ji mohou znát z Resident Evil: The Darkside Chronicles nebo Silent Hill: Shattered Memories. Několikrát se také objevila ve Final Fantasy titulech. Pokud zbožňujete Skyrim, neměla by vám uniknout její přítomnost v podobě upírky Serany. Její pravděpodobně nejznámější rolí z dílen Blizzardu je nejmocnější lidská kouzelnice Azerothu Jaina Proudmoore, kterou namluvila hned v několika datadiscích – a v této tradici pokračuje i v Heroes of the Storm, kde kromě Vally namluvila také právě Jainu.

Launch:

„I stand ready.“ – Jsem připravena.

Při kliknutí:

„Hatred must be tempered by discipline.“ – Nenávist musí být tvrzená disciplínou.

  • Pokud jste hráli Diablo III, tak víte, že Demon Hunter používá dvě suroviny pro své dovednosti – Hatred (nenávist) a Discipline (disciplína) – Hatred slouží jako palivo pro útočné dovednosti, kdežto Discipline pro obranné prvky (např. Vault). Jde o celkovou filozofii Demon Hunterů – každý jeden šíp vystřelený proti nepříteli je naplněn nenávistí a hněvem, nicméně aby lovci démonů odolali těmto spalujícím emocím, je třeba tyto emoce usměrňovat, protože jinak by je vehnaly do záhuby.

„As long as this world is plagued by demons, my hunt will continue.“ – Dokud bude tento svět zamořený démony, budu v lovu pokračovat.

„If you hunt demons long enough, the demons hunt you.“ – Pokud lovíte démony dost dlouho, démoni začnou lovit vás.

„My training never prepared me for all this… poking.“ – Můj trénink mě nikdy nepřipravil na všechno tohle… pošťuchování.

„Are you quite done?“ – Už jsi skončil?

„You never touch the night elf demon hunters like that.“ – Nikdy takhle nesaháš na demon huntery temných elfů (z Warcraft univerza, pozn. autora).

  • Že by Valla záviděla, že je o temné elfy menší zájem?

Hm, you lack discipline.“ – Hm, chybí ti disciplína.

„Not enough hatred. Just kidding, I hate you a bunch right now.“ – Nedostatek nenávisti. Dělám si legraci, právě tě nenávidím celkem dost.

„(phone ring tone) Hello? Who is this? I don’t know any Darkness. Look, I think you’ve got the wrong demon hunter. Yeah. Yeah, good bye.“ – (zvoní telefon) Haló? Kdo je to? Neznám žádnou Darkness. Podívejte, myslím, že sháníte jiného demon huntera. Jo. Jo, nashledanou.“

  • Darkness – ačkoliv nemá žádné stabilní zastoupení, se objevuje opakovaně u několika hrdinů – hlavně u těch, co s opravdovou temnotou mají co dočinění, např. Arthas, Illidan nebo Zeratul. V dalších dílech vás na Darkness určitě ještě upozorním. Z mého vlastního hledání by mohlo jít o referenci na metalovou kapelu Demon Hunter, jejíž druhé album se jmenuje Summer of Darkness. Za zmínku určitě také stojí, že na wowhead.com je NPC se jménem Darkness – a komentáře jen navazují na podobné vtípky. Pravděpodobně jde o jakousi neforemnou (a ve své podstatě neexistující) entitu, která pohání všechny padouchy (a prostupuje nejen Warcraft univerzem).

„Be vewy vewy quiet. I’m hunting demons. (evilish chuckle)“ – Buď velmi, velmi potichu. Lovím démony. (zlověstný chichot).“

  • Říká vám něco jméno Elmer Fudd? A pokud přihodím Bugse Bunnyho? Elmer je lovec, který se Bugse neustále snaží ulovit, nicméně „kválík“ ho vždycky přechytračí. Tak co, pamatujete? A pamatujete si také, že Elmer neuměl vyslovit „r“? Jeho oblíbenou frází bylo „Be vewy, vewy quite. I’m hunting wabbits.“ – Tak tady to máte.

„You know, if you tried this in Diablo III, I wouldn't even have to respond. I'm starting to miss that, actually.“ – Víš, kdybys tohle zkusil v Diablu III, nemusela bych ti vůbec odpovídat. Popravdě mi to začíná docela chybět.

„How do I run in heels? Faster than you, that's for sure.“ – Jak běhám na podpatcích? Rychleji než ty, to je bez debat.

„Eer, how many people do I have to kill to get a legendary to drop? Eh, I suppose one more won’t hurt." – Eer, kolik lidí budu muset ještě zabít, aby mi padla nějaká legendárka? Eh, myslím, že ještě jedna vražda neuškodí.

„This would be much easier with a follower. Kormac, where in the Burning Hells are you?“ – Tohle by bylo mnohem snazší s followerem. Kormacu, kde u všech Horoucích Pekel jsi?

  • Pokud jste hráli Diablo III, tak jistě víte, že Kormac je první follower (nehratelná postava, která vašeho hrdinu doprovází a pomáhá vám v boji), který se k vám připojí. Druhá reference je na Burning Hells (Horoucí peklo), což je místo, odkud pochází všichni démoni včetně Diabla a Azmodana. 

Vydání rozkazu pro přesun:

„My hunt continues.“ – Můj lov pokračuje.

„A clever ploy!“ – Chytrý manévr.

„As you wish.“ – Jak si přeješ.

„The path leads this way.“ – Cesta vede tudy.

„Through here!“ – Tudy!

„Let us move!“ – Pohyb!

„Swift and silent.“ – Rychle a tiše.

„Yes, I see.“ – Ano, chápu.

„I depart.“ – Jsem na cestě/Odcházím.

„I found my prey.“ – Našla jsem svoji kořist.

Útok:

„Let none survive!“ – Nenechte nikoho naživu!

„Your fate is sealed.“ – Tvůj osud je zpečetěn.

„No mercy for the wicked!“ – Žádné slitování s hříšníky!

„Bleed, you filth!“ – Krvácej, ty špíno!

„Fear my wrath!“ - Bojte se mého hněvu!

„Your fear betrays you!“ – Tvůj strach tě zrazuje!

Pokud je vyléčena:

„Well done!“ – Výborně.

Zabití hrdiny:

"Hardly a challenge." -  Výzva - to těžko.

"Any last words?" - Poslední slova?

That's it? A pity, I was beginning to enjoy myself.“ – To je všechno? Škoda, právě jsem se začala bavit.

„No one else dies by your hands.“ – Nikdo už nezemře tvojí rukou.

„Do you want more?“ – Chceš ještě?

Zabití specifického hrdiny:

 

Abathur

 

"Was that even a demon? Eh, close enough."- Byl to vůbec démon? Ej, blízko.

Azmodan

"Be gone and be damned, demon!" - Zmiz a buď zatracen, démone!

Nazeebo/Valla/Sonya

"Oh... well... I ... believe you dropped an ear." - Ou... no.. Já... myslím, že ti tu upadlo ucho.

Diablo/Azmodan

"Be damned, demon!"- Buď zatracen, démone!

Diablo

"Your reign of terror ends now!" - Tvoje vláda teroru teď skončí! 

Illidan

"Foolish is the hunter who consorts with prey." - Blázen je lovec, který se zaplete se svou obětí. 

Tyrael

"Nice hood." - Pěkná kapuce.

Tyrande

„Don’t blame your weapon, blame your aim.“ – Neobviňuj svou zbraň, obviňuj svoji mušku.

Interakce s hrdiny obecně:

„I’m here, aren’t I?“ – Jsem tu, ne? (začátek hry u oltáře)

"Have you readied yourself for the hunt?" - Připravil/a ses na lov?

"Are you ready to seek vengeance?" - Jsi připraven/a vykonat odplatu?

"Hail, friend!" - Buď pozdraven, příteli!

"Wonderful!" - Skvělé!

"It's yoooou." - To jsi tyyyy.

"Strike without warning and show no mercy!" - Udeř bez varování a neprojevuj žádné slitování!

"Our enemies will beg for mercy." - Naši nepřátelé budou škemrat o slitování.

"Come! Let's join the hunt!" - Pojď! Připojme se k lovu!

"Do not test my patience - it is not my strongest virtue." - Nepokoušej moji trpělivost - není to moje největší ctnost.

"Let's go." - Pojďme.

"You have no idea." - Nemáš ponětí.

"The hunt begins." - Začíná lov.

Interakce se specifickými hrdiny:

(Interakce je vždy dvojitá - buď zahájí konverzaci váš hrdina a od specifického uslyšíte odpověď, nebo ji započne spoluhráčův hrdina a váš odpovídá. Zde se zaměříme jen na ty, které říká váš hrdina jako první.)

Nazeebo/Sonya

"If both of us are here, are the minions of Hell stronger?" - Pokud jsme tu oba dva, budou minioni Pekla silnější?

  • Valla naráží na to, že v Diablu III se obtížnost hry zvyšuje s počtem připojených hráčů v multiplayeru. Odpovědi a následná interakce se liší u obou postav, které si přiblížíme v některém z dalších dílů.

Azmodan/Diablo

"When this is over, you're next!" - Až tohle skončí, jsi na řadě!

Tyrael

"It is good to fight with you once again, Tyrael." - Jsem ráda, že s tebou mohu zase bojovat po boku, Tyraeli.

Murky

"And here I thought goatman was strange." - A to jsem si myslela, že kozí muž je divný.

  • Valla má na mysli khazry, kozí démony, kterých se dočkáme v Eternal Conflict a jež jsou jedny z tvorů, které se vyskytují v Diablo univerzu.

Další hlášky:

„Nothing will stop me now.“ – Nic už mě teď nezastaví.

„Vengeance is mine!“ – Pomsta bude mou. (po oživení u oltáře)


 

Postřeh na závěr:

Pokud vám přišlo, že jste některé z těchto hlášek už slyšeli někde jinde než v Heroes of the Storm, tak se nepletete. Valla totiž má identické nebo alespoň hodně podobné promluvy, jako měl Illidan v původním Warcraftu III, který byl původně také Demon Hunter, ačkoliv z jiného univerza. Vývojáři tak vytvořili další vrstvu referencí, které zarytí fanoušci jejich her mají možnost odhalit. Posouvá to tak hranice Nexu, jako místa, kde se prolíná mnoho světů, ještě o něco dál.


A to je tedy opravdu všechno, alespoň pro tento díl. Dovolte mi na konec ještě poznamenat, že můj primární zdroj mě u této hrdinky tak trochu zradil (a mám takové obavy, že ještě párkrát zradí), a proto tu nejsou například interakce s jinými hrdiny, jako tomu bylo u Abathura. Valla je alespoň podle mých průzkumů celkově tak trochu chudá na interakce. Nicméně většina materiálu, se kterým jsem vás tu dnes seznámil, pochází z naposlouchávání nahraných (a odehraných) her. Není v mých silách proto zachytit všechny interakce nebo všechny správně zařadit – je to časově velice náročné. Proto vás chci požádat, pokud vám v jakémkoli díle seriálu nějaká hláška chybí, určitě se o ni s námi podělte do komentářů, nebo mi napište a já ji do článku přidám. V případě, že vás zajímá nějaký hrdina, určitě si o něj napište a pokud bude mít váš favorit daný týden nejvíce hlasů, budete se na něj moci těšit v následujícím díle.

Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Valla_quotations

https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Bailey_(voice_actress)

https://www.youtube.com/watch?v=DdF6aogQiHo

https://www.youtube.com/watch?v=knKU2N7KgJg


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]


 Naposledy upravil/a Glea'ar 17.09.2015 v 14:45:56.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Glea'ar 22.07.2015 18:09

Frrosty
mel bych trochu k tomuhle pripominku :]Jsem si na 90% jisty ze to ma odkazovat na tyto dve hlasky z W3https://youtu.be/rlqxaPeHOTI?t=58shttps://youtu.be/AkgPn0dSZaY?t=37s
Myslím, že se to někteří naši čtenáři řešili i na FB, díky, žes to přinesl i sem!

Frrosty 22.07.2015 17:38

„(phone ring tone) Hello? Who is this? I don’t know any Darkness. Look, I think you’ve got the wrong demon hunter. Yeah. Yeah, good bye.“ – (zvoní telefon) Haló? Kdo je to? Neznám žádnou Darkness. Podívejte, myslím, že sháníte jiného demon huntera. Jo. Jo, nashledanou.“Darkness – ačkoliv nemá žádné stabilní zastoupení, se objevuje opakovaně u několika hrdinů – hlavně u těch, co s opravdovou temnotou mají co dočinění, např. Arthas, Illidan nebo Zeratul. V dalších dílech vás na Darkness určitě ještě upozorním. Z mého vlastního hledání by mohlo jít o referenci na metalovou kapelu Demon Hunter, jejíž druhé album se jmenuje Summer of Darkness. Za zmínku určitě také stojí, že na wowhead.com je NPC se jménem Darkness – a komentáře jen navazují na podobné vtípky. Pravděpodobně jde o jakousi neforemnou (a ve své podstatě neexistující) entitu, která pohání všechny padouchy (a prostupuje nejen Warcraft univerzem).
mel bych trochu k tomuhle pripominku :]Jsem si na 90% jisty ze to ma odkazovat na tyto dve hlasky z W3[url]https://youtu.be/rlqxaPeHOTI?t=58s[/url][url]https://youtu.be/AkgPn0dSZaY?t=37s[/url]

Glea'ar 25.06.2015 12:50

sw1tchCZ
Heh, super! Některý hlášky sou fakt boží.
Jsou naprosto dokonalé! Mrzí mě jen, že mi jich ještě asi celkem dost chybí, nicméně na internetu je takových věcí opravdu minimum a je to škoda!
sw1tchCZ
Bohužel hraju hru kompletně bez zvuků (ne úmyslně) takže jsem o spoustu hlášek ochuzen takže ti velice děkuji za tohle
Nemáš vůbec zač. Mám radost, že to je pro někoho i užitečné.
sw1tchCZ
Co bych chtěl rozebrat není žádný specifický hrdina ale všechny ty tréninkové mise a tutoriály při prvním spuštění. S tím si též Blizz vyhrál a hlášek je tam nepočítaně (Raynor dost brutálně stírá Diabla ) nehledě na refernci na Kael'thase (nebudu říkat jakou, zahrajte si to ). Asi by se na to dostalo až po tomto seroši, ale nevadí jen to hezky dodělej
Dám si to do to-do listu. Je možné, že bych mohl udělat takový speciál o tutorialu. Ale to by přišlo až ve chvíli, kdy by byl tenhle seriál už zaběhnutý, hádám tak po 5. až 10. díle.

sw1tchCZ 25.06.2015 08:29

Heh, super! Některý hlášky sou fakt boží. Bohužel hraju hru kompletně bez zvuků (ne úmyslně) takže jsem o spoustu hlášek ochuzen takže ti velice děkuji za tohle Co bych chtěl rozebrat není žádný specifický hrdina ale všechny ty tréninkové mise a tutoriály při prvním spuštění. S tím si též Blizz vyhrál a hlášek je tam nepočítaně (Raynor dost brutálně stírá Diabla ) nehledě na refernci na Kael'thase (nebudu říkat jakou, zahrajte si to ). Asi by se na to dostalo až po tomto seroši, ale nevadí jen to hezky dodělej

Ceris 24.06.2015 20:47

Tyrael ma hlasku It is good to fight by your side once again, NephalemPlus, jednou se mi stalo, ze v tymu sem mel taky Sonyu a shodou okolnosti nabehla pred zacatkem k nam na lajnu (lajna Tyrael, Valla, Sonya) a po te Tyraelove hlasce a moji (Valliny) odpovedi poznamenala neco jako I am here too!

Glea'ar 24.06.2015 18:45

VELKÝ UPDATE!Dostalo se mi super dvou nových zdrojů, které pokryjí interakce mezi hrdiny. Nyní si tedy můžete přečíst, jaké interakce má Valla s ostatními hrdiny! Obrovské díky Davidu Hálkovi za tip!

Glea'ar 24.06.2015 17:27

Daralyn
přiznám se že tohle mě zaujaloikdyž anglicky umím, většinou nemámčas pozastavovat se nad hláškami, rozhodně ne u MoBA typu hry. Pokusím se ale něco splašit.mám dojem že jednou když Vallu zabili, nebo snad vybili celý můj tým prohlásila well, this sucks ale jistý si nejsem - ještě potvrdím/vyvrátím
Jsem rád, že Vás seriál zaujal. Právě z těch důvodů jsem tohle vůbec začal. Úplně prvním impulsem bylo, když jsem jednou expil Li Li a proti našemu týmu byl Anub'arak. Když pak na mou pandu zaútočil jeden z jeho scarabů, Li Li poznamenala: Eeew, bugs! V tu chvíli jsem věděl, že tohle by mohl být skvělý námět na článek - a důvody, které jste uvedl, byly přesně ty samé, co mě motivovaly k tomu celý ten seriál začát psát. Jinak Well, this sucks není hláška Vally, ale Novy.

Glea'ar 24.06.2015 17:22

Werba
Super seriál oceňujem autorovu snahu . Ono je tých hlášok fakt neskutočne veľa hlavne keď sa stretávajú dvaja hrdinovia z toho istého sveta, či už na začiatku hry v jednom týme alebo aj počas hry, keď náhodou jeden druhého zabije. S týmto sa Blizzard fakt pohral. Tiež som sám trochu hľadal a keby niekoho zaujímalo viac týchto interakcií skúste si pozrieť http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/135-unique-hero-kill-voiceovers tu som našiel najviac takýchto hlášok pokope, možno aj inšpirácia autorovi do ďalších dielov, na ktoré sa už teraz teším
Ten odkaz jsem shodou okolností našel včera také , nicméně Valla tam žádnou interakci nemá a spousta hrdinů ještě nebyla ani potvrzena, natož ohlášena. Každopádně díky za pochvalu (která hodně potěšila) a za odkaz, když už ne jako inspiraci pro seriál, tak aspoň pro ostatní. Díky!

Daralyn 24.06.2015 15:12

přiznám se že tohle mě zaujaloikdyž anglicky umím, většinou nemámčas pozastavovat se nad hláškami, rozhodně ne u MoBA typu hry. Pokusím se ale něco splašit.mám dojem že jednou když Vallu zabili, nebo snad vybili celý můj tým prohlásila well, this sucks ale jistý si nejsem - ještě potvrdím/vyvrátím

Werba 24.06.2015 13:58

Super seriál oceňujem autorovu snahu . Ono je tých hlášok fakt neskutočne veľa hlavne keď sa stretávajú dvaja hrdinovia z toho istého sveta, či už na začiatku hry v jednom týme alebo aj počas hry, keď náhodou jeden druhého zabije. S týmto sa Blizzard fakt pohral. Tiež som sám trochu hľadal a keby niekoho zaujímalo viac týchto interakcií skúste si pozrieť [url]http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/135-unique-hero-kill-voiceovers[/url] tu som našiel najviac takýchto hlášok pokope, možno aj inšpirácia autorovi do ďalších dielov, na ktoré sa už teraz teším

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet