What Does the Hero Say? (Sylvanas) #6

 

Chladnokrevná, vypočítává, nemilosrdná, pomstychtivá, nevyzpytatelná… určitě byste k Sylvanas dokázali přiřadit ještě spoustu dalších přívlastků. Ono se není čemu divit, po tom všem, čím si prošla. Její hlášky jsou pochopitelně taktéž plné nenávisti a touhy po pomstě. Dojde ale také na humor a to chvílemi i dost černý – smrt, rakve a zpěv, tak by se dal ve zkratce charakterizovat její hlasový repertoár.

Sylvanas (namluvená P. J. Mattson)

V původním Warcraftu a World of Warcraft až po Wrath of the Lich King dabovala Sylvanas známější Piera Coppola. V patchi 3.2.0 ji však vystřídala celkem neznámá P. J. Mattson. Ta se kromě dabování Sylvanas ještě objevila ve hře Mortal Kombat vs. DC Universe, kde ztvárnila hlas pro Catwoman.

Launch:

„Victory for the Forsaken!“ – Vítězství pro Opuštěné!

 • Forsaken (Opuštění) jsou nemrtví, kteří se oprostili od Pohromy a Arthasova vlivu a pod vedením Sylvanas se přidali k Hordě.

Při kliknutí:

„What are we if not slaves to this torment?“ – Co jsme, když ne otroci v tomhle utrpení?

„We are the Forsaken!“ – Jsme Opuštění!

„Do that again and you’ll pull back a stump.“ – Udělej to ještě jednou a zbude ti jen pahýl.

„Times flies like an arrow, flesh flies like carrion.“ – Čas letí jako šíp, maso letí jako zdechlina.

 • Hluboká myšlenka.

„Fast is fine, but accurate is final.“ – Rychlé je dobré, ale přesné je konečné.

 • „Fast is fine but accuracy is final. You must learn to be slow in a hurry. “ – Wyatt Earp; Sylvanas tu očividně parafrázuje oblíbenou westernovku Wyatt Earp Lawrence Kasdana, kde si hlavní roli vystřihl Kevin Costner.

„You have no idea how tough it is to do this in heels. Good thing my nerve endings rotted away.“ – Nemáš ani tušení, jak těžké to je v podpatcích. Naštěstí mi uhnila moje nervová zakončení.

„I have no time for games, yet I always seem to be in them. Hmm…“ – Nemám čas na hry, ale vypadá to, že vždycky v nějaké jsem. Hmm…

 • Zas tolik jich nebylo… Warcraft 3, Warcraft 3: Frozen Throne, World of Warcraft, World of Warcraft: The Burning Crusade, World of Warcraft: Wrath of the Lich King, World of Warcraft: Cataclysm, World of Warcraft: Mists of Pandaria, Hearthstone, Heroes of the Storm... na co si stěžuje, že jí ve Warlords of Draenor nedali dost prostoru?

„Everybody knows the Undercity has the best Hallow's Eve parties.“ – Všichni vědí, že Undercity má o Halloweenu ty nejlepší večírky. 

„The Wrath of the Lich King was nothing! Wait until you see the Wrath of the Banshee Queen.“ – Hněv Krále lichů nebylo nic! Počkejte, až uvidíte hněv Královny smrtonošek.

 • Alternativně lze přeložit jako: "The Wrath of the Lich King nebylo nic! Počkejte, až uvidíte the Wrath of the Banshee Queen. - Že by nový datadisk pro World of Warcraft? Hlavní misí bude uklidit Sylvanas pokojíček!

„No! I'm not going to sing to you. I'm a heartless undead ruler, not a music box.“ – Ne, nebudu vám zpívat. Jsem bezcitná vládkyně, ne hrací skříňka.

 • Jde o odkaz na item ve World of Warcraft – Sylvanas‘ Music Box, která dokázala přehrávat píseň Lament of the Highborn – samozřejmě ji nezpívá nikdo jiný, než samotná Královna smrtonošek. Kromě toho bylo také možné tuto píseň slyšet ve chvíli, kdy hráč donesl Sylvanas „The Lady’s Necklace“, přívěsek, jejž dostala Sylvanas od své sestry Allerie. Píseň nazpívala Vangie Gunn.

 „I thought I was the only one who‘d been murdered by a cruel man, raised as a powerful but horrible abomination, subsequently crowned myself queen, and dedicated my subjects to orchestrating my vengeance. But then I met Kerrigan!“ – Myslela jsem si, že jsem jediná, která byla zabita kruťasem, oživena jako mocná, ale strašlivá zrůdnost, kdo se korunovala královnou a kdo zasvětil své poddané přípravě na svou odplatu. A pak jsem potkala Kerrigan!

 • Soulmates and Best Friends Forever! <3 :-*

„Look, I‘ve been a high elf, a banshee, and an undead high elf, but I've never been an night elf. I don't do 'Bouncy'“. – Podívej, byla jsem vysoká elfka, smrtonoška, nemrtvá vysoká elfka, ale nikdy jsem nebyla noční elf. Já prostě „neposkakuju“.

 • Lžeš a všichni to víme! Kdysi dávno totiž měla Sylvanas model hodně podobný night elfce, která, když se nudí, „poskakuje“.

 

„No, I was never in Night Ranger, but I have an all dead girl group called Banshee.“ – Ne, nikdy jsem nebyla v Night Ranger, ale mám celomrtvou dívčí kapelu nazvanou Banshee.

 • Night Ranger je americká rocková kapela, jenž byla hodně oblíbená v 80. letech. Skupinu Banshee jste zase mohli vidět ve videu na „Lament of the Highborne“.

„Does anyone else hear that buzzing?“ – Slyší ještě někdo další ten bzukot?

„A-tisket, a-tasket, I'll put you in a casket!“ – Chytit a zabít, stačí tě už jen pohřbít*!

 • „A-tisket, a-tasket“ je dětská říkanka z 19. století, která se zpívala při jedné hře. Děti tancovaly v kruhu a zpívaly, zatímco jedno z nich chodilo okolo. V náhodný okamžik upustil dotyčný kapesník. Úkolem pro nejbližší dítě bylo kapesník sebrat a chytit toho, jenž kapesník upustil. Pokud byl dotyčný chycen, dostal buď pusu a připojil se do kruhu, nebo musel nahlas říct jméno své nejmilejší osoby. Nejblíže u nás je pravděpodobně „Chodí pešek okolo.“ Celé znění říkanky můžete najít na wikipedii.

* A-tisket, a-tasket samozřejmě neznamená chytit a zabít, jde jen o vytvoření humorného efektu pokud větu odříkáte jako rytmickou říkanku nebo rozpočítadlo (pozn. autora).

„Argh... What the hell is that smell?! Is that still me?!“ – Fuj… co to je k čertu za smrad?! To jsem pořád já?!


Vydání rozkazu pro přesun:

„Give the order.“ – Vydej rozkaz.

„I’m here.“ – Jsem tu.

„The moment is upon us.“ – Ten okamžik nadešel.

„Of course.“ – Samozřejmě.

„Done.“ – Hotovo.

„Do not test my patience!“ – Nezkoušej mou trpělivost.

„Forward!“ - Kupředu!
 

Útok:

„To the death!“ – Na smrt!

„My will is my own.“ – Moje vůle je jen mou.

„Show them no mercy!“ – Nemějte s nimi žádné slitování!

„Push the attack!“ – Tlačte na ně!

„Vengeance is mine!“ – Pomsta je mou!

„I fight on.“ – Pokračuji v boji.

„Let none survive!“ – Nenechte nikoho naživu!

Beg for your miserable life!“ – Pros o svůj mizerný život!
 

Výběr talentu:

„Very well.“ – Dobrá.


Pokud je vyléčena:

„You have my thanks, for now.“ – Máš moje díky, prozatím.
 

Interakce s hrdiny obecně:

„You toy with a power you cannot comprehend.“ – Zahráváš si se silou, kterou nemůžeš pochopit.
 

Interakce se specifickými hrdiny:


Kael’thas

„Well, if it isn’t our little princeling.“ – Vida, cožpak to není naše princátko.

Lost Vikings

„I see you staring!“ – Vidím, jak zíráte!

Murky

„You would make a fine mur’ghoul, wouldn’t you?“ – Byl by z tebe pěkný mur’ghoul, že?
 

Zabití hrdiny:

„Enough of your insolence!“ – Už bylo dost tvé drzosti!

„The penalty for treason is death!“ – Trest za zradu je smrt!

"I will never stop fighting, never!" - Nikdy nepřestanu bojovat, nikdy! (za tip děkuji Zuzanně Ashi Galgonek)

„Bash’a no falor talah!“ (Taste the chill of true death!) – Ochutnej chlad opravdové smrti!
 

Zabití specifického hrdiny:

Arthas

„Give my regards to the endless dark.“ – Vyřiď nekonečné temnotě mé pozdravy.

„The endless dark awaits you, Arthas. Go and suffer!“ – Nekonečná temnota tě očekává, Arthasi. Jdi a trp!

Kael’thas

„A weakling! Just like your father.“ – Slaboch! Jako tvůj otec!

Kerrigan

„There is only one queen on this battlefield, you’re but a pawn.“ – Na tomhle bojišti je jen jedna královna, ty jsi jen pěšák.

Thrall

„THAT was for giving the Horde to Garrosh!“ – TOHLE je za předání Hordy Garroshovi!

Stitches

„No Scourge escapes my wrath!“ – Nikdo z Pohromy neunikne mému hněvu!
 

Další hlášky:

„May my aim be true.“ – Ať je moje muška přesná. (R – Wailing Arrow)

„It’s time to even the scales.“ – Je čas vyrovnat skóre. (R – Wailing Arrow)

 • Fun fact: V původním Warcraftu 3 je tato hláška přeložena doslovně jako: „Je čas srovnat jim šupiny.“ Možná to zní líbivě a tak trochu to podporuje vtipné hlášky, nicméně v kontextu Sylvanas a jejího lore to moc neodpovídá. Je to ale celkem agresivní, to je pravda.

„You’re mine!“ – Jsi můj/moje. (R – Possession)

„Hear the Banshee Queen!“ – Slyš Banshee Queen (Královnu smrtonošek). (R – Possession)

„Listen and obey!“ – Slyš a uposlechni! (R – Possession)

 • A zkuste si v češtině vyhrát se synonymy!

„Such a feeble mind.“ – Tak slabá mysl. (R – Possession)

„Come, minion!“ – Pojď, služebníku! (R – Possession)

„Serve the Dark Lady!“ – Služ Temné paní! (R – Possession)

 


Dnešní díl je poměrně krátký, videa, na která se hlavně spoléhám při interakcích s hrdiny a jejich zabití, jsou bohužel staršího data a na Sylvanas už se nedostalo. Jiných (a kvalitních) zdrojů je opravdu poskrovnu. Budu tedy rád, když mi necháte komentář, pokud zaslechnete ve hře něco, co tu chybí. A samozřejmě můžete pokračovat v dalších návrzích na hrdiny. Zuby si na vás zatím brousí Nazeebo.


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Sylvanas_quotations

http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/135-unique-hero-kill-voiceovers

http://wowwiki.wikia.com/Sylvanas_Windrunner

https://en.wikipedia.org/wiki/A-Tisket,_A-Tasket

https://www.youtube.com/watch?v=s5Y4GerrnZg


 

Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. - Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]

 Naposledy upravil/a Glea'ar 17.09.2015 v 14:52:24.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sir Finley Mrrgglton 18.10.2015 19:25

Sylvanas
Argh... What the hell is that smell?! Is that still me?!
Môže ísť o narážku na jej hláškuz Warcraftu III :I went on a job interview the other day and they were like 'uhh, what's that smell?' and I was like, 'Oh, sorry, it's me'.

Dangie 30.07.2015 11:46

Daralyn
rozhodněnechci aby to bylo bráno jako útok, zatím jsi to byl ty kdo měl vždy pravdu ale když narazím na Sylvanas v boji budu si na to dávat pozor
Včera jsem si na to dávala pozor, když jsem ji hrála, a opravdu to říkala po zabití hrdiny ačkoli musím uznat, že opačně by to dávalo trochu větší smysl

Glea'ar 24.07.2015 10:41

Daralyn
rozhodněnechci aby to bylo bráno jako útok, zatím jsi to byl ty kdo měl vždy pravdu ale když narazím na Sylvanas v boji budu si na to dávat pozor
Rozhodně to jako útok neberu. Je to konstruktivní komentář, který zvyšuje kvalitu článku tím, že upozorňuje na možné nesrovnalosti. Asi si budu muset zahrát za Sylvanas.

Daralyn 24.07.2015 07:51

Glea'ar: Daralyn tady si nejsem nasto procent jistý ale hrál jsem proti nebo se Sylvans dost troufá si říct že I will never stop fighting, never! je hláška kterou řekne když se respawne po smrti, ne když zabije hrdinu (odpovídalo by to nemrtvosti)My se shodli se Zuzannou, že to je při zabití hrdiny, nicméně 100% jistý si taky nejsem. Upravím to, pokud na to náhodou narazím.
rozhodněnechci aby to bylo bráno jako útok, zatím jsi to byl ty kdo měl vždy pravdu ale když narazím na Sylvanas v boji budu si na to dávat pozor

Glea'ar 23.07.2015 16:45

Daralyn
tady si nejsem nasto procent jistý ale hrál jsem proti nebo se Sylvans dosttroufá si říct že I will never stop fighting, never! je hláška kterou řekne když se respawne po smrti, ne když zabije hrdinu (odpovídalo by to nemrtvosti)
My se shodli se Zuzannou, že to je při zabití hrdiny, nicméně 100% jistý si taky nejsem. Upravím to, pokud na to náhodou narazím.

Daralyn 23.07.2015 15:57

tady si nejsem nasto procent jistý ale hrál jsem proti nebo se Sylvans dosttroufá si říct že I will never stop fighting, never! je hláška kterou řekne když se respawne po smrti, ne když zabije hrdinu (odpovídalo by to nemrtvosti)

Glea'ar 23.07.2015 13:25

Dangie
děkuju za splnění přání, článek je supr budu se těšit na další díl
Rádo se stalo. Já zas děkuju za pochvalu!

Dangie 23.07.2015 09:49

děkuju za splnění přání, článek je supr budu se těšit na další díl

Idefix1996 22.07.2015 20:59

*Warcraftu pardon

Idefix1996 22.07.2015 20:58

Osobně bych v téhle hlášce hledal jenom to, že ve worcraftu 3 měla docela dost práce, takže prostě na nějaký hraní si fakt čas neměla.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet