What Does the Hero Say? (Tyrande) #3

Třetí díl seriálu na sebe nenechal dlouho čekat a i přes probíhající (Eternal) Conflict si můžete na chvíli oddychnout od neustálého boje. V dnešním What Does the Hero Say? se podíváme na hrdinu, do kterého byste neřekli, že je vůbec schopný nějakého násilí - pokud ho tedy neznáte. Tento hrdina rád chodí v bílém, má trochu nafialovělou kůži, modrozelené vlasy a dloooooouhé uši... je také kněžkou v jistém chrámu měsíční bohyně. Určitě už víte, že dnešním hrdinou bude velekněžka Tyrande.

Tyrande

Launch:

"I heed the voice of Elune." - Naslouchám Elunině hlasu.

 • Elune je nejvyšší bohyní Kaldorei - dětí hvězd, elfského jména pro temné elfy.

Při kliknutí:

"The Goddess calls." - Bohyně volá.

"Anu therador mali." - Za věčný boj... (?)

 • Jde o předpokládaný (a nedokončený) překlad.

"Do not presume that just because I am a priestess my fury has been checked." - Nemysli si, že jenom proto, že jsem kněžka, udržím svou zuřivost pod kontrolou.

"Here, hold this apple for a moment...All right, now put it on your head. Perfect... It’s been quite a while since I used this bow." - Na, podrž to jablko na chvíli... Dobře, teď si ho polož na hlavu. Perfektní... už je to nějaká doba, co jsem střílela z tohohle luku.

 • Tyrande "William Tell" Whisperwind.

"This is my owl. There are many like it, but this one reveals foes." - Tohle je moje sova. Je jich tu hodně jako tahle, ale moje odhaluje nepřátele.

"I am celebrating my 29th birthday next week... for the ten thousandth time." - Příští týden oslavuju svoje 29. narozeniny... po desetitisící.

 • Každá žena prostě musí lhát o svém věku.

"Has anyone seen my cat? It feels like it's been years since I've seen her. Here kitty kitty kitty!" - Neviděl někdo moji kočku? Je to jako bych ji už neviděla roky. Náááá, či, či, či, či, či!

 • Tyrande má kočku, ale možná trochu jinou, než byste čekali... takovou trochu větší... a nenažranější. Její jméno je Ash'alah a je to Frostsaber. Tyrande si ji vychovala od kotěte a ve Warcraftu ji používá jako mounta.

"You know, when women ran things here in Kalimdor we experienced an era of peace. Then the men woke up, and now we face a new war every other year." - Víte, když ženy tady v Kalimdoru měly věci pevně v rukách, zažívali jsme věk míru. Pak se probudili muži a teď tu máme válku každý druhý rok.

 • Tyrande naráží na to, že kdysi dávno v Kalimdoru prakticky vládla ona jako velekněžka. Pak ale museli být probuzeni druidi drápu a spáru ze svého Smaragdového snu, aby temným elfům pomohli proti Pohromě. Od té doby se válčilo prakticky neustále (události Warcraftu 3 a Warcraftu 3: Frozen Throne).

(Doorbell rings) "Greetings, my name is Tyrande and this is Sister Shandris. Do you have some spare time to talk about Elune? Here, take this pamphlet." (Door slams.) "Oh! Hello?" - (zvoní zvonek) Zdravím, jmenuji se Tyrande a tohle je sestra Shandris. Měl byste chvilku čas, abychom si mohli popovídat o Elune? Tady, vezměte si tenhle leták. (dveře se zabouchnou) Oh, haló?

"What the…? How long have these leaves been in my hair? Why does no one tell me these things?" - Co to...? Jak dlouho jsem měla to lupení ve vlasech? Proč mi nikdo o takových věcech neřekne?

"I am High Priestess Tyrande, Champion of Justice. In the name of Elune, I will punish you!" - Jsem velekněžka Tyrande, šampión spravedlnosti. Ve jménu Elune tě ztrestám!

"Goddess, make me fast and accurate. Let my aim be true, and if today is truly the day you call me home, let me die with an empty quiver." - Bohyně, ať jsem rychlá a přesná. Ať je moje muška dobrá a pokud je tohle skutečně den, kdy mě zavoláš domů, ať zemřu s prázdným toulcem.

"I miss having a millennia or two of girl time." - Chybí mi tak milénium nebo dvě dámských jízd.

"Malfurion and I have one rule that defines our relationship — no shapeshifting. I am not into that!" - Malfurion a já máme jedno pravidlo, které určuje náš vztah - žádné přeměňování. Na tohle mě neužije!

 • A někdo by zas řekl, že by to s obřím medvědem nebo s kočkou s velkými drápy mohlo být fajn.

"Good night, forest. Good night, daughters. Good night, caves, and good night, glaives. Good night, Feathermoon, and good night, Elune." - Dobrou noc, lese. Dobrou noc, dcery. Dobrou noc, jeskyně, a dobrou noc, meče. Dobrou noc, Feathermoone, a dobrou noc, Elune.

 • Dcerami jsou myšleny dryády, jež jsou dcery poloboha Cenaria. Glaives jsou tříbřité meče (moonglaive) nebo kotouče (projektily vrhané obléhacími zbraněmi temných elfů. Feathermoon je (vlastně byla) pevnost ve Feralasu na ostrově Sardor založená Shandris Feathermoon, která byla po 10 000 let Tyrandinou pravou rukou. Pevnost zničil příchod Deathwinga, kdy byl celý ostrov zaplaven přívalovou vlnou. Následně ještě zaútočily nagy a tak byla pevnost Feathermoon opuštěna. Na pevnině byla pevnost znovu obnovena a nese jméno New Feathermoon.
 • Tato hláška odkazuje na oblíbenou americkou dětskou knihu Goodnight, Moon, která je o malém dítěti, které přeje dobrou noc všemu ve svém pokoji.
 • Zdroj má původně namísto "daughters" slovo "tortoise", což znamená (suchozemská) želva. Já osobně tam každopádně slyším "daughters" (a ani kdybyste mě mučili, tak neřeknu tortoise) a navíc v tom kontextu to dává mnohem větší smysl.

Vydání rozkazu pro přesun:

"Immediately." - Okamžitě.

"With haste." - Spěchám.

"As the Goddess wills." - Jak si bohyně žádá.

"Onward." - Kupředu.

"Let us make haste." - Spěchejme.

"In the name of Elune." - Za bohyni.

"So be it." - Tak se stane.

"Anu'dora." - Za pravdu.

"Yes, of course." - Ano, samozřejmě.

Útok:

"Endu'di Rifa!" - Zabijte znesvětitele!

 • pravděpodobný překlad

"My eyes upon you." - Můj zrak na tobě.

"Goddess's wrath upon you!" - Hněv bohyně na tebe!

"The Goddess's wrath descends!" Hněv bohyně přichází! 

Výběr talentu:

"A great blessing." - Velké požehnání.

Interakce s hrdiny:

"A simple task." - Jednoduchý úkol.

"I hope you are ready for this, friend." - Doufám, že jsi na tohle připraven/a, příteli.

"Have you readied yourself for the hunt ahead?" - Připravil/a ses na lov před námi?

"It gladdens my heart to see you once more, my friend." - Těší mé srdce, že tě znovu vidím, můj příteli.

"(sigh) The Goddess seems to be testing my resolve." - (povzdech) Bohyně pravděpodobně zkouší moje odhodlání.

"The Goddes watches over us!" - Bohyně nad námi bdí!

"Let our enemies beware!" - Ať se naši nepřátelé třesou!

"We remain allied through convenience, do not make it inconvenient." - Zůstáváme spojenci jen díky tomu, že je to výhodné, tak se snaž, ať to tak zůstane.

"Of course, more importantly, are you?" - Samozřejmě, ale důležitější je, jestli jsi ty?

"A Sentinel is always prepared." - Sentinel je vždy připraven.

 • Sentinels (v češtině Strážkyně) je skupina elitních vojáků, až donedávna tvořená pouze ženami. V jejich čele stanula Tyrande. Sentinels jsou považovány za vrchol elfské armády a jejich dovednosti s lukem nebo moonglaive předčí jen málokdo.

"Death to all who threaten the wilds!" - Smrt všem kdo ohrožuje přírodu!

"None stand against the Kaldorei!" - Nikdo se nebude Kaldorei protivit!

"I agree fully." - Plně souhlasím.

"Together our victory is assured." - Společně je naše vítězství jisté.

 

Interakce se specifickými hrdiny:

 

Illidan

"Freeing you was my greatest mistake." - Osvobodit tě byla moje největší chyba.
Illidan: "And loving you is mine." - A milovat tě je zas moje.

 • Pokud jste hráli Warcraft 3 tak víte, že Tyrande se vydala osvobodit Illidana, jenž byl za své zločiny uvězněn po 10 000 let, aby elfům pomohl v boji proti Pohromě a jejím démonům. Strážkyní Illidanova vězení byla Maiev Shadowsong. Illidan byl Tyrande oddán a bezmezně ji miloval.

Malfurion

"Are you ready, my love?" - Jsi připraven, má lásko?
Malfurion: "After you." - Až po tobě.

 • Malfurion a Tyrande mají trochu zvláštní vztah a jejich láska trvá už přes 10 000 let. Tomu říkám výdrž!

Murky

"A murloc chosen by the Nexus... steel yourself young one!" - Murloc vybraný Nexem... buď silný, maličký! 

Zabití hrdiny:

"Thus to the enemies of the Sentinels." - Takhle skončí všichni nepřátelé Sentinelů.

"Next time, run faster!" - Příště utíkej rychleji!

"This is the end." - Tohle je konec.

"Goddess take you!" - Ať tě vezme bohyně!

"No peace." - Bez klidu.

"You have been outmatched." - Byl/a jsi předčena.

 

Zabití specifického hrdiny:

 

Azmodan/Diablo

"These lands are under my protection, demon!" - Tato země je pod mojí ochranou, démone!

Brightwing

"A shame to kill a child of Ysera." - Je hanba zabít dítě Ysery.

 • Ysera je zelená dračice, jeden z Dračích Aspektů, která získala schopnosti titána Eonara ovládat přírodu. Následně upadla do hlubokého spánku a ze Smaragdového snu dohlíží na růst celého světa.

Illidan 

"Oh, Illidan, may peace find you now." - Oh, Illidane, nechť tě nyní najde klid.
* "It was never meant to be between us, Illidan." - Nikdy to mezi námi nemělo tak být, Illidane.

Kael'thas

* "You sully the Sunstrider name, child." - Hyzdíš jméno Sunstrider, dítě.

Malfurion

"My love, forgive me." - Odpusť mi, má lásko.

Sgt. Hammer

"Not even gnomes would create such an abomination." - Ani gnómové by nevytvořili takovou zrůdnost.

Sylvanas

"Practice for another thousand years, then you might be a match for me." - Cvič ještě dalších tisíc let a pak pro mě možná budeš soupeřem.

* neověřeno


Tak a jsme zase u konce. Tyrande je pro mě zatím ten nejzábavnější hrdina, co se hlášek týká. Kdybyste měli jakýkoliv návrh na dalšího hrdinu, sem s ním. Pokud se budete chtít na něco zeptat nebo budete mít nějaké nejasností nebo připomínky, nechte mi pod článkem komentář. Příští týden se budu těšit u dalšího dílu What Does the Hero Say?.

P.S.: I přes veškerou snahu se mi nepodařilo zjistit, kdo Tyrande nadaboval. V případě, že se mi poštěstí tuto informaci získat, do seriálu ji doplním.


Zdroje:

http://heroesofthestorm.wikia.com/wiki/Tyrande_quotations

https://www.youtube.com/watch?v=knKU2N7KgJg

https://www.youtube.com/watch?v=DdF6aogQiHo

http://www.heroesnexus.com/forums/heroes-general/general-discussion/135-unique-hero-kill-voiceovers

https://en.wikipedia.org/wiki/Goodnight_Moon

http://wowwiki.wikia.com/Darnassian

http://wowwiki.wikia.com/Ysera

http://wowwiki.wikia.com/Ash'alah

http://wowwiki.wikia.com/Dryad

http://wowwiki.wikia.com/Sentinel

http://wowwiki.wikia.com/Feathermoon_Stronghold


Navigace:

[Díl 1. - Abathur] --- [Díl 2. - Valla] --- [Díl 3. - Tyrande] --- [Díl 4. Brightwing] --- [Díl 5. - Zagara]

[Díl 6. - Sylvanas] --- [Díl 7. - Nazeebo] --- [Díl 8. - Nova] --- [Díl 9. - Illidan] --- [Díl 10. Jaina]

[Díl 11. - E.T.C.]

 Naposledy upravil/a Glea'ar 17.09.2015 v 14:46:15.

Chcete si povídat o Heroes of the Storm? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Glea'ar 06.07.2015 14:12

Daralyn
ses koukal? O:-)ostatně je to celkem jedno, hehzkrátka se mi líbí jak je takový mazlíček krvežiznivý I enjoyed killing you...very much!
Ne, staří pořádně číst zájmena, která Blizz používá v oficiálních textech, když o ní mluví.

Daralyn 06.07.2015 00:00

Její. Brightwing je slečna.
ses koukal? O:-)ostatně je to celkem jedno, hehzkrátka se mi líbí jak je takový mazlíček krvežiznivý I enjoyed killing you...very much!

Glea'ar 01.07.2015 22:46

Daralyn
Brightwing nextjeho hlášky jsou naprosto dokonalé
Její. Brightwing je slečna.

Daralyn 01.07.2015 22:09

Brightwing nextjeho hlášky jsou naprosto dokonalé

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet